Docenten
Eveline Euser
GZ psycholoog, IMH specialist DAIMH
Mw. dr. E. (Eveline) Euser, orthopedagoog, GZ-psyc...Lees meerMw. dr. E. (Eveline) Euser, orthopedagoog, GZ-psycholoog en IMH-specialist DAIMH. Zij is eigenaar van BOX | Bureau Ouder-kind Xpertise waarin ze professionals en organisaties ondersteunt in het werken vanuit de IMH-visie. Auteur van bijdragen over trauma, gehechtheid en het brein. Eveline is tevens gepromoveerd op een proefschrift naar kindermishandeling en risicofactoren voor gedesorganiseerde gehechtheid. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 570,-

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (meestal in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist), GZ-psychologen en klinisch psychologen K&J.
Zelf aanschaffen: Rexwinkel, M.,Schmeets, M.,Pannevis, C.,Derkx, B.(red) ( 2011). Handboek Infant Mental Health. Van Gorcum, Assen

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (5)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (21)

Lesdata
11-03-2021
25-03-2021
22-04-2021

Infant Mental Health

De Infant Mental Health is een wereldwijde evidence-based visie op het werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Deze driedaagse cursus is een inleiding in de IMH visie en de vertaling daarvan naar de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen.

De cursus is opgebouwd uit zeven onderdelen:

- Introductie in het werken met zwangeren en zeer jonge kinderen met hun ouders: de Infant Mental Health visie
- De zwangerschap als ontwikkelingsfase voor kind en ouder
- Het ouderschap in de vroege kindertijd vanuit de ontwikkelingstaken voor ouder en kind
- Diagnostiek van vroege ouder-kind relaties met behulp van twee assen van het DC0-5 classificatiesysteem
- Observatie van de ouder-kind relatie: kennis, instrumenten en vaardigheden
- Beknopte inleiding in behandelinterventies binnen de Infant Mental Health, met het accent op interventies die inzichtelijk maken hoe de relatie ingezet kan worden om het kind te helpen in zijn (vaak afwijkende of vertraagde) ontwikkeling
- Het begrijpen van het huidige functioneren van kinderen en de kennis van de ontwikkelingstaken in de vroege kinderfase o.a. mbv de zes ontwikkelingsfasen van Greenspan