Docenten
clock 2 dagen
euro € 450,-

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen of in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ) met basiskennis van gehechtheid en trauma.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (9)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (9)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (8)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (18)

Lesdata
05-07-2021
08-07-2021
Docenten
clock 2 dagen
euro € 450,-

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen of in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ) met basiskennis van gehechtheid en trauma.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (9)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (9)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (8)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (18)
Accreditatie SKJ (18)

Lesdata
07-04-2022
08-04-2022

Operatie gebroken harten

Complexe scheiding begrijpen vanuit gehechtheids- en traumaperspectief.

Het helen van gebroken harten valt te vergelijken met de complexiteit van een open hart operatie, maar dan van alle gezinsleden tegelijkertijd. Daarvoor moet je weten hoe het hart werkt en hoe, waar en wanneer je moet ingrijpen. Ook helpt het als je aan de ‘patiënten’ duidelijk kan maken dat de littekens waardevol zijn en dat met een geheeld hart, nog heel lang geleefd kan worden. Je moet er ook nog in geloven...

Omschrijving van de inhoud van de cursus (samenvatting leerstof):

In deze cursus kijken we vanuit de bril van de ontwikkeling van gehechtheidsrelaties naar het onderwerp complexe scheiding. Deelnemers worden bewust van de emotionele reacties die bij separatie in hechtingsrelaties optreden. Hierdoor worden de emotionele (stress) reacties bij echtscheiding veel begrijpelijker. Deze kennis draagt ertoe bij dat hulpverleners minder overspoeld worden tijdens het hulpverleningsproces in complexe scheidingszaken. Met behulp van de training leer je beter hoe je in deze zaken gesprekken kan en wil voeren, hoe je de setting het beste vorm kan geven, wat er belangrijk is in het samenwerken met andere hulpverleners en in welke richting je het scheidingsproces begeleidt. In deze cursus zijn diverse theoretische invalshoeken gebundeld. Zo integreert deze cursus kennis vanuit de ontwikkelingspsychologie en systemisch perspectief, net als kennis over gehechtheid, trauma, emoties en het brein. De cursus loopt de ontwikkeling van verliefdheid, naar relatievorming en gezinsvorming af. Welke patronen worden zichtbaar en hoe zijn problemen in deze verschillende fasen te begrijpen vanuit gehechtheidsperspectief?

De cursus geeft veel praktische handvatten. Hiervoor is geput uit diverse, ook emotiegerichte, interventies. De interventies helpen ex-partners hun gezin te herdefiniëren en de emotionele chaos stap voor stap te organiseren op weg naar veilige hechtingsrelaties in een nieuwe samenstelling. Want hoe veiliger de partnerrelatie, hoe meer ruimte voor gezond caregivingsgedrag en hoe meer veilig gehechtheidsgedrag bij het kind. Er worden in de cursus veel handvatten gegeven voor het geven van psycho-educatie over complexe scheiding en het maken van een samenhangend gezinsverwerkingsverhaal om de verwerking bij gezinsleden te stimuleren en te helpen bij het herdefiniëren van het gezinsleven en gehechtheidsrelaties.

Ter preventie van de intergenerationele overdracht van onveiligheid als gevolg van complexe scheidingsproblematiek is de samenwerking tussen verschillende instellingen nodig. Daarom wordt in de cursus ook ingegaan op de samenwerking in de keten in een gefaseerd en methodisch proces.

In deze cursus wordt kennis van de gehechtheidstheorie, van (gehechtheids)trauma, van emoties en het brein toegepast op complexe scheidingsproblematiek. Het is een pré als je voorkennis hebt van deze terreinen, maar het is niet noodzakelijk. Voorkennis is mogelijk via de cursussen: Hechting: diagnostiek en interventie (NIKA) of Diagnostiek en interventie bij trauma en problematische gehechtheid (Eveline Euser) of de cursus Trauma en het brein (Eveline Euser). De benodigde basiskennis wordt ook opgefrist met een e-learning module van 4 uur voorafgaand aan de training (pre teaching). Hierin komt aan bod:

 • Blok 1: Kennis van drie gedragssystemen (hechtingssysteem, exploratiesysteem en care-giving systeem).
 • Blok 2: Het belang van gehechtheidsrelaties voor het leren omgaan met stress en emoties, voor de ontwikkeling van (zelf) vertrouwen, voor de ontwikkeling van autonomie en verbondenheid.
 • Blok 3: Het caregeving systeem en de cirkel van veiligheid en vertrouwen.
 • Blok 4: Gehechtheid en het brein polyvagal theory.
 • Blok 5: Gehechtheidstrauma.

Leerdoelen:

Aan het eind van de cursus heb je kennis over:

 • -Hoe stress- en emotieregulatie werkt bij ouders en kinderen
 • -Kennis over verschillende gedragssystemen die door gehechtheid en het brein aangestuurd worden in relatie tot complexe echtscheiding
 • -Kennis over gehechtheidsstijlen, -behoeften en –angsten in partnerrelaties
 • -Gehechtheid en gedragspatronen in relaties, patroonontwikkeling en EFT.
 • -Relatieontwikkeling repareren, omgaan met boosheid en conflicten. Kennis over relatietherapie en verwijsmogelijkheden
 • -Kennis over de effecten van scheiding op kinderen, het begrip ouderverstoting

Vaardigheden:

 • -Leren geven van psycho-educatie over gehechtheid en gedragspatronen in relaties
 • -Leren geven van psycho-educatie over het belang van veiligheid in de partnerrelatie voor de opvoeding en ouder-kind relatie
 • -Leren geven van psycho-educatie over hoe het scheidingsproces verloopt
 • -Interventies om het caregivingsysteem wakker te houden
 • -Interventies om het proces van herdefiniëring te ondersteunen
 • -Het maken van een gezinsverwerkingsverhaal
 • -Regievoeren over ketenzorg bij complexe scheiding: veiligheidsplan, hulpverleningsplan, herstelplan.

Doelgroep en toelatingseisen:

 • Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist/ Post Master psycholoog SKJ/ Post master orthopedagoog SKJ) met basiskennis van gehechtheid en trauma.

Docenten:

Dorris van Wensen, Systeemtherapeut (Gezins- en Relatietherapeut) Psychosociaal therapeut. Dorris van Wensen heeft ongeveer 25 jaar ervaring in het werken in de jeugdzorg en de Kinder-en Jeugdpsychiatrie in het werken met multi-stress gezinnen en gezinnen met trauma. Sinds een aantal jaar heeft zij een eigen praktijk en werkt zij als ZZP-er bij BRight GGZ (2e lijns jeugd GGZ en gespecialiseerd in traumabehandeling) als systeemtherapeut. Vanuit haar eigen praktijk doet zij, naast Gezins - en Relatietherapie ook individuele behandelingen bij jeugd en volwassenen en coaching.

Drs. Marjoleine Streefkerk is werkzaam als (kinder- en jeugd) Psychotherapeut in haar eigen praktijk: Praktijk voor Psychotherapie, Gezins- en Relatietherapie. Hiervoor heeft zij bijna 30 jaar ervaring opgedaan binnen de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. De laatste 10 jaar bestudeert zij gehechtheidsrelaties in partnerrelaties en in gezinnen en hoe deze zich op het niveau van het brein en het zenuwstelsel manifesteren.

Dorris van Wensen en Marjoleine Streefkerk bundelen hun jarenlange kennis en ervaring op het gebied van gehechtheid, systeemtherapie en trauma om gehechtheid en trauma door de intergenerationele- en interactionele bril te bekijken en te behandelen.

Zelf aanschaffen: S. Johnson, Houd Me Vast: Eerste gesprek: De Duivelse dialogen herkennen (Kosmos Uitgevers BV)