Docenten
Eveline Euser
GZ psycholoog, IMH specialist DAIMH
Mw. dr. E. (Eveline) Euser, orthopedagoog, GZ-psyc...Lees meerMw. dr. E. (Eveline) Euser, orthopedagoog, GZ-psycholoog en IMH-specialist DAIMH. Zij is eigenaar van BOX | Bureau Ouder-kind Xpertise waarin ze professionals en organisaties ondersteunt in het werken vanuit de IMH-visie. Auteur van bijdragen over trauma, gehechtheid en het brein. Eveline is tevens gepromoveerd op een proefschrift naar kindermishandeling en risicofactoren voor gedesorganiseerde gehechtheid. Lees minder
clock 2 dagen
euro € 380,-

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist). Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (14)

Lesdata
11-11-2021
09-12-2021

Trauma, het brein en het handelen in de jeugdhulp

Kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld of andere traumatische ervaringen in het gezin lopen een groot risico op het ontwikkelen van traumaklachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’ overgaat en dat ontwikkelingsproblematiek bij het kind het gevolg zijn (De Young en anderen, 2011). De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt.

Gezien het belang van het vroegtijdig onderkennen van (gezinsgerelateerde) traumaproblematiek leren professionals in deze cursus hoe zij signalen van traumaproblematiek in het gezin kunnen waarnemen. Daarnaast leren zij meer over de effecten van complex trauma op het dagelijks leven (o.a. emotieregulatie en gedrag) en de relaties die het kind aangaat met belangrijke volwassenen (gehechtheid). De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de effecten van complex trauma op het brein (de neuropsychologie). 

Vervolgens staat in deze cursus het vormgeven aan het hulpaanbod centraal: hoe voorkom je dat de hulpverlening gefragmenteerd wordt ingezet op diverse levensgebieden? Hoe zet je een samenhangend en instelling overstijgend hulpaanbod neer voor multi-stress gezinnen waar zowel stressoren als trauma- als gehechtheids- als opvoedproblematiek speelt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen thuis veiliger zijn en zich ook van binnen steeds veiliger gaan voelen?

Cursisten krijgen heel praktische handvatten zodat ze direct met het geleerde aan de slag kunnen in de eigen praktijksituatie (jeugdbescherming, jeugdhulpaanbieder, de Raad). Denk hierbij aan: signaleringsinstrumenten, diagnostische middelen; hulpmiddelen voor het geven van psycho-educatie en een kader voor het vormgeven van een (onderwijs) zorgarrangement voor gezinnen met complexe traumaproblematiek, protocol voor stabiliseren etc. In de cursus zullen we ook gebruik maken van de training: ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen, een training voor opvoeders’. Deze training is ontwikkeld voor (pleeg) ouders met als doel het herstel van het gevoel van veiligheid bij het kind. De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten die op een overzichtelijke en concrete manier zijn verwerkt in casusbeschrijvingen en oefeningen. Deze training is ontwikkeld door de National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) met behulp van meer dan dertig experts en vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie door Leony Coppens en Carina van Kregten, werkzaam bij Zonnehuizen.