Systeemtherapie

Werken met systemen is uitdagend, leuk, spannend, moeilijk, leerzaam en fantastisch. Iedere hulpverlener heeft te maken met relaties, gezinnen en systemen. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de cliënt die in behandeling is en leeft in een systeem, het eigen huidige systeem en dat van herkomst, maar denk ook aan het systeem van een team of een organisatie. Of de grotere systemen om ons heen, die ons ook beïnvloeden ook al staan we daar mogelijk niet zo bij stil: landschappen, cultuur, religieuze overtuiging, machtsverhoudingen. Ook al zien we een individu, er spelen altijd verbindingen, krachten en patronen die dit individu beïnvloeden – en die beïnvloeding is wederkerig. Als systeemtherapeut geef je iedereen in het systeem een eigen plek met het recht op eigen emoties, behoeften, overtuigingen en gedrag. In systeemtherapie is aandacht voor vastgelopen processen, zowel interpersoonlijk als intrapsychisch en wordt gekeken naar de wederzijdse beïnvloeding daarvan en hoe dit te ontwarren is zodat er ruimte komt voor beweging. Als systeemtherapeut heb je met ieder systeemlid een eigen werkrelatie en met het systeem als geheel. In deze leerroute leer je hier alles over!

Onze hoofddocent Robert van Hennik geeft voor de Jeugdzorg Academie al meer dan 10 jaar cursussen systeemtherapie, altijd aangepast aan de wensen van de groep. Of dit nu professionals zijn die met heel complexe gezinnen werken binnen een jeugdbeschermingskader, met relatief milde problematiek en een eigen praktijk of gedragswetenschappers die vooral indirect clienten contact hebben zoals bij de Raad, altijd doet hij zijn best de training aan te laten sluiten! 

Volledige opleiding Systeemtherapie

Eerstkomende cursusstart 14-09-2021
clock 37 dagen
euro € 6750,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 158
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 46
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 8
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur 85
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie 212
Accreditatie SKJ 212
Accreditatie NVRG erkend draaiboek
Accreditatie NVVP 160
Eerstkomende cursusstart 16-06-2021
clock 17 dagen
euro € 3250,-
Accreditatie SKJ 161
Accreditatie NVRG Erkend draaiboek

Losse cursussen systeemtherapie

Eerstkomende cursusstart 18-10-2021
clock 6 dagen
euro € 1050,-
Accreditatie NVRG Draaiboek D15006
Eerstkomende cursusstart 13-09-2021
clock 10 dagen
euro € 1750,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 45
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 15
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur 35
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie 60
Accreditatie SKJ 60
Accreditatie NVRG erkend draaiboek