Docenten
Robert van Hennik
Erkend relatie- en gezinstherapeut. Gepromoveerd aan de University of Bedfortshire.
Robert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut,...Lees meerRobert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Robert is in zijn werk sterk beïnvloed door de narratieve en dialogische benadering in de systeemtherapie. In therapie biedt hij een context met ruimte voor rijke levensverhalen, voor expressies die uitdrukkingen zijn van waarden, die uitnodigen tot respons, tot begrijpen en verbinden. Robert is erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij heeft een eigen praktijk: Ordiver. Lees minder
clock 10 dagen
euro € 1750,-

Gedragswetenschappers (psycholoog, orthopedagoog)

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (45)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (23)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (60)
Accreditatie SKJ (60)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Lesdata
13-09-2021
04-10-2021
01-11-2021
15-11-2021
29-11-2021
13-12-2021
20-12-2021
10-01-2022
24-01-2022
07-02-2022
Docenten
Robert van Hennik
Erkend relatie- en gezinstherapeut. Gepromoveerd aan de University of Bedfortshire.
Petra Deij
NVRG en EFT therapeut, supervisor en opleider.
Robert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut,...Lees meerRobert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Robert is in zijn werk sterk beïnvloed door de narratieve en dialogische benadering in de systeemtherapie. In therapie biedt hij een context met ruimte voor rijke levensverhalen, voor expressies die uitdrukkingen zijn van waarden, die uitnodigen tot respons, tot begrijpen en verbinden. Robert is erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij heeft een eigen praktijk: Ordiver. Lees minder
Ik vind dat ik bof met het leukste vak dat ik kan ...Lees meerIk vind dat ik bof met het leukste vak dat ik kan bedenken: systeemtherapeut, werken met relaties en gezinnen. Ik ben NVRG en EFT therapeut, supervisor en opleider. Sinds 2019 ben ik aan het promoveren, mijn onderzoek richt zich op de supervisierelatie.  Lees minder
clock 10 dagen
euro € 1750,-

Gedragswetenschappers (psycholoog, orthopedagoog)

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
Locatie bevindt zich in hartje Utrecht, veel lunchgelegenheden.

euro Van 09:00 tot
euro Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41 3512 LE Utrecht

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (45)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (3)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (60)
Accreditatie SKJ (60)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Lesdata
14-09-2021
21-09-2021
22-09-2021
30-09-2021
06-10-2021
27-10-2021
10-11-2021
24-11-2021
01-12-2021
08-12-2021
Docenten
Robert van Hennik
Erkend relatie- en gezinstherapeut. Gepromoveerd aan de University of Bedfortshire.
Robert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut,...Lees meerRobert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Robert is in zijn werk sterk beïnvloed door de narratieve en dialogische benadering in de systeemtherapie. In therapie biedt hij een context met ruimte voor rijke levensverhalen, voor expressies die uitdrukkingen zijn van waarden, die uitnodigen tot respons, tot begrijpen en verbinden. Robert is erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij heeft een eigen praktijk: Ordiver. Lees minder
clock 10 dagen
euro € 1750,-

Gedragswetenschappers (psycholoog, orthopedagoog)

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (45)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (23)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (60)
Accreditatie SKJ (60)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Lesdata
16-02-2022
09-03-2022
23-03-2022
06-04-2022
20-04-2022
18-05-2022
01-06-2022
15-06-2022
29-06-2022
06-07-2022

Basiscursus systeemtherapie

Deze basiscursus Systeemtherapie bestaat uit 10 lesdagen waarin de cursist theorie, vaardigheden leert, ervaring opdoet en daarop reflecteren kan. De cursus kan onderdeel zijn van het volledige traject tot systeemtherapeut, maar kan ook los gegeven worden voor nascholing psychologen, orthopedagogen, hbo-ers met master. Gedurende de basiscursus leert de deelnemer over systeemtheorie en toepassingen ervan in het werken met netwerken, families, gezinnen, partnerrelaties en individuen. We gaan uit van een systeem, als eenheid van verschillen, dat zinvol overleven wil in omringende systemen.

Het streven is dat de cursist na het volgen van de basiscursus:
- Kennis heeft van belangrijke systemische concepten en begrippen
- Kennis heeft van belangrijke perspectieven in de systemische gezins- en relatietherapie
- Geoefend heeft met systemische gespreksvaardigheden
- In staat is gezinsonderzoek te doen en overeenstemming te vinden m.b.t. hypothesen of een
   gezamenlijk verhaal.
- In staat is enkele systemische interventies/werkwijzen toe te passen in gesprek met
   netwerken, families, gezinnen, partnerrelaties.
- Besef heeft over hoe ‘de persoon van de therapeut’ onderdeel is van het therapeutisch proces
- Kan reflecteren op eigen handelen op basis van verkregen feedback over de samenwerking
  en ontwikkelingen in therapie.

Het programma bestaat uit de volgende 10 lesdagen/ thema’s:
- Systeemtheorie: Gehelen van verschillende interacterende delen,
  ontwikkelingsprocessen van zelforganisatie en co-evolutie
- Het eerste gesprek, invoegen, meervoudige partijdigheid en meerstemmigheid
- Verticale patronen; cultuur, maatschappij en familiegeschiedenis
- Horizontale patronen; gezinsontwikkeling, communicatie en naarmate-cirkels
- De structurele benadering. Invoegen, enactments en herstructureren
- Affectieve klimaat; hechting, verbondenheid versus differentiatie
- Verhaal en betekenisgeving; maatschappelijke, culturele, sociale discoursen, dunne en
   rijke verhalen.
- Systeemonderzoek: Gezinsonderzoek, netwerkanalyse en rapportage
- Systemische interventies/ vragen: Inhoud, Proces, Generatief, Meta-communicatie
- De persoon van de therapeut

Literatuur:

Zelf aan te schaffen door cursisten:
- Rober, P. (2017) Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de
  gezinstherapeutische praktijk. Kalmthout. Pelkmans Pro
- Van Lawick, J., Savenije, A. (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De
  Tijdstroom.

Leerdoelen:

  • Deelnemers kunnen reflecteren op normale gezinsprocessen
  • Deelnemers kunnen reflecteren op de rol van gender, cultuur en sociale klasse. Zij zijn bewust van hun eigen (voor) oordelen.
  • Deelnemers beheersen de basisideeën uit de systeemtherapie: van individu naar systeem, van lineair naar circulair, van éénheid naar diversiteit, van causaliteit naar perspectiefdenken.
  • Deelnemers zijn in staat de verschillende perspectieven in de systeemtherapie te onderscheiden en juist toe te passen op casuïstiek.
  • Deelnemers beheersen non-specifieke therapeutische vaardigheden zoals contact maken, de samenwerking aangaan, nieuwsgierigheid, reflexiviteit, communiceren (verbaal-nonverbaal).
  • Deelnemers beheersen de nodige vaardigheden om systeemgericht te werken, zoals circulaire hypothesen formuleren en toetsen, circulair vragen stellen, gezinstaxatie, onderscheid inhoud- betrekking.
  • Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het communicatief perspectief.
  • Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het structureeel perspectief.
  • Deelnemers hebben kennis het contextuele denken, het gezinsfasenmodel, de levenscyclus van een gezin en beheersen de vaardigheden om met gezinnen vanuit dit perspectief te werken, zoals het maken van een genogram etc.
  • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van het ervaringsgericht perspectief. Zoals het gebruik van de taal van beelden, symbolen en metaforen, mythen, non- verbale interventies.

Lesopbouw:

De lessen zijn als volgt opgebouwd. Wij starten elke les met een rondje over ontwikkelingen n.a.v. de cursus. Cursisten bereiden in groepjes de lesdagen over de perspectieven voor en presenteren dat. Er volgt theoretische uitleg, meestal geïllustreerd a.d.h.v. filmfragmenten. Na de pauze is er een ervaringsgerichte oefening en rollenspel. Bij afsluiting reflecteren de cursisten op de dag en nemen zij zich voor iets te observeren of uitproberen in de eigen praktijk.