Docenten
Robert van Hennik
Erkend relatie- en gezinstherapeut. Gepromoveerd aan de University of Bedfortshire.
Robert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut,...Lees meerRobert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Robert is in zijn werk sterk beïnvloed door de narratieve en dialogische benadering in de systeemtherapie. In therapie biedt hij een context met ruimte voor rijke levensverhalen, voor expressies die uitdrukkingen zijn van waarden, die uitnodigen tot respons, tot begrijpen en verbinden. Robert is erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij heeft een eigen praktijk: Ordiver. Lees minder
clock 6 dagen
euro € 1050,-

8 en 22 november zijn via ZOOM.

Doelgroep: Systeemtherapeuten, die een door de NVRG erkende basiscursus systeemtherapie van 120 uur voltooid hebben en casuïstiek uit hun dagelijkse praktijk kunnen inbrengen.

clock

Koffie en thee

euro Van 09:00 tot 17:00
euro Aruba, Antillen

Accreditatie
Accreditatie NVRG (Draaiboek D15006)

Lesdata
18-10-2021
19-10-2021
20-10-2021
21-10-2021
08-11-2021
22-11-2021

Specialistische cursus: Narratieve therapie

Narratieve therapie

Mensen vertellen verhalen over zichzelf, elkaar, hun leven, het leven, over hoe het hoort te zijn en hoe het zou kunnen zijn. Mensen die therapeuten om hulp vragen, vertellen verhalen over zichzelf en hun leven, waarin zij weinig regie ervaren, waarmee zij onvoldoende uitdrukking kunnen geven aan eigen levenservaringen. De narratieve therapie is in haar ontwikkeling geïnspireerd door postmodernistische, sociaal constructionistische en poststructuralisme ideeën. Vanuit deze perspectieven worden deze verhalen als sociale constructen gezien en niet als representaties van een onderliggende werkelijkheid. ‘Wij zien de wereld niet zoals deze is, maar zoals wij deze hebben leren zien’. De verhalen waarmee wij onze werkelijkheid ordenen zijn sociale constructen, die onder invloed van externe en geïntegreerde conversaties en onder invloed van tijdsgeest, cultuur en machtsfactoren ontstaan.

De narratieve therapeut biedt een context aan waarbinnen hulpvragers in conversaties met anderen (en geïnternaliseerde anderen) hun verhalen evalueren, hervertellen en reconstrueren, zodanig dat deze in overeenstemming raken met belangrijke waarden en conclusies uit levenservaringen. Voor de narratieve therapeut is het co-construeren van verhalen niet zozeer een manier om het leven te helpen begrijpen, maar veeleer een manier om het leven te helpen vormen, structuur te geven. De taal is daarbij het gereedschap. In de narratieve therapie zijn verscheidene interventies ontwikkeld die uitnodigen tot reflectie, betekenisgeving en de co-constructie van geprefereerde verhalen over het eigen leven, relaties en identiteit.

De Cursus narratieve systeemtherapie

In deze cursus narratieve therapie is aandacht voor (1) theoretische concepten van het postmoderne denken (2) situering van de narratieve therapie in ontwikkelingen binnen de psychotherapie, systeemtherapie (3) consequenties voor de positie, attitude van de therapeut (4) kennismaking met diverse interventies (‘maps’ ) die er in de narratieve therapie ontwikkeld zijn (5) integratie en toepassingen van narratieve therapie in de praktijk van de cursisten.

Programma

Dag 1. Ochtend: Narratieve therapie: Plaatsbepaling in context en tijd.
Dag 1. Middag: The tree of life
Dag 2. Ochtend: De attitude van de narratieve therapeut.
Dag 2. Middag: Externaliserende conversaties
Dag 3. Re-authoriserende conversaties
Dag 4. Ochtend, getuigenissen: ‘Re-membering’ conversaties
Dag 4. Middag, getuigenissen: ‘Outsider witness’ conversaties
Dag 5. Integratie: Narratieve perspectieven in de Systeemtherapie.
Dag 6. Integratie: Narratieve therapie, transitie en trauma, werkstukken, reflectie en afscheid