Docenten
Robert van Hennik
Erkend relatie- en gezinstherapeut. Gepromoveerd aan de University of Bedfortshire.
Robert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut,...Lees meerRobert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Robert is in zijn werk sterk beïnvloed door de narratieve en dialogische benadering in de systeemtherapie. In therapie biedt hij een context met ruimte voor rijke levensverhalen, voor expressies die uitdrukkingen zijn van waarden, die uitnodigen tot respons, tot begrijpen en verbinden. Robert is erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij heeft een eigen praktijk: Ordiver. Lees minder
clock 17 dagen
euro € 3250,-

Vooropleiding: maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen,  die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.
U kunt deelnemen aan de opleiding als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie SKJ (161)
Accreditatie NVRG (Erkend draaiboek)

Lesdata
16-06-2021
30-06-2021
07-07-2021
15-09-2021
29-09-2021
13-10-2021
03-11-2021
17-11-2021
01-12-2021
15-12-2021
22-12-2021
12-01-2022
26-01-2022
09-02-2022
16-03-2022
30-03-2022
13-04-2022

Systeemtherapeutisch werker (STW-HBO)

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW heeft minimaal een HBO vooropleiding en is met de TTC-STW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen. De Systeemtherapeutisch Werker kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, gezinsvoogd, of methode geleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDFT.-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

De deelnemer die de TTC-STW voltooit krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-’s deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden.