Docenten
Robert van Hennik
Erkend relatie- en gezinstherapeut. Gepromoveerd aan de University of Bedfortshire.
Robert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut,...Lees meerRobert van Hennik is NVRG erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Robert is in zijn werk sterk beïnvloed door de narratieve en dialogische benadering in de systeemtherapie. In therapie biedt hij een context met ruimte voor rijke levensverhalen, voor expressies die uitdrukkingen zijn van waarden, die uitnodigen tot respons, tot begrijpen en verbinden. Robert is erkend systeemtherapeut, supervisor en docent. Hij heeft een eigen praktijk: Ordiver. Lees minder
clock 17 dagen
euro € 3250,-

Let op, deze opleiding is exclusief supervisie.

De volgende drie boeken moeten aangeschaft worden:
• Baars, J. , Meekeren, E van (2013) Een psychische stoornis heb je niet alleen. Boom. Amsterdam
• Madsen. W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde
gezinnen. Antwerpen/Apeldoorn
• Savanije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (2018) Systemisch Werken

Vooropleiding: maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen,  die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.
U kunt deelnemen aan de opleiding als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.


clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie SKJ (161)
Accreditatie NVRG (Erkend draaiboek)

Lesdata
16-06-2021
30-06-2021
07-07-2021
15-09-2021
29-09-2021
13-10-2021
03-11-2021
17-11-2021
01-12-2021
15-12-2021
22-12-2021
12-01-2022
26-01-2022
09-02-2022
16-03-2022
30-03-2022
13-04-2022

Systeemtherapeutisch werker (STW-HBO)

De Systeemtherapeutisch Werker (STW) is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener. Samen met anderen, zoekt hij op uiteenlopende hulpvragen antwoorden. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context en betrekt en activeert het netwerk bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Hij creëert een context waarin mensen vanuit steunbronnen en eigen (veer) kracht opnieuw regie ervaren over hun leven. 

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW heeft minimaal een HBO vooropleiding en is met deze opleiding aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen. De Systeemtherapeutisch Werker kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, gezinsvoogd, of methode geleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDFT.-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

Na het voltooien van deze opleiding en het volgen van een supervisietraject, krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de te verwerven competenties voor het beroep van systeemtherapeutisch werker. Er is sprake van een gefaseerde opbouw in de opleiding. In fase 1 staat het contact maken centraal. In fase 2 het begrijpen van gedrag vanuit een (betekenis) context. In fase 3 staat het maken van een systemisch plan van aanpak centraal, het zogenaamde 'samen op weg plan'. In fase 4 worden de toepassing van verschillende systeemtheapeutische methodieken, werkwijzen en technieken behandeld. 

De inhoud van de cursus sluit aan bij de kwaliteitscriteria voor het beroep van systeemtherapeutisch werker, zoals geformuleerd door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Er is veel aandacht voor het leren voeren van systeemgesprekken. Ook het onderzoeken van de betekenis van gedrag binnen sociale, maatschappelijk en culturele contexten heeft de aandacht. Het opzetten van een hulpverleningstraject, hier invulling aan geven middels diverse systeemtherapeutische technieken mbt diverse methodieken en instrumenten en het voorzetten en afronden ervan, worden aangeleerd. De STW is in staat hulpvragen te verduidelijken, hypothesen te vormen, betekenis overeen te komen, met interventies en (circulaire) vragen tot verandering uit te nodigen en de effecten te evalueren. 

Ook wordt er aandacht besteedt aan systemische metacompetenties. De STW ontwikkelt een interpersoonlijk perspectief, onderzoekt gedrag en betekenis binnen  sociale, maatschappelijke en culturele contexten.  De STW kan zichzelf zien als een onderdeel van het systeem, waarmee hij/zij werkt en van het grotere hulpverleningssysteem waarin hij/zij werkt. De STW beschrijft problemen op een niet-pathologiserende wijze, maakt ruimte voor meerstemmigheid, diversiteit, veerkracht en steunbronnen.  De STW kan samenwerken en reflecteren op de eigen rol en het effect van interventies.