Diagnostiek in de jeugdzorg (70 punten)

Omschrijving van de inhoud van de cursus:

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening in de jeugdzorg. De problematiek waarmee we te maken hebben is dikwijls zo complex, dat zij vraagt om een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie alvorens te kunnen overgaan tot een effectieve aanpak. Deze cursus kan de kwaliteit van onze oordeels- en besluitvorming verhogen en daarmee de kans op niet-werkende interventies verkleinen.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) in de Jeugdzorg en Onderwijs. Alle cursisten hebben voorafgaand aan deze cursus kennis verkregen over het model van handelingsgerichte diagnostiek: een hypothesetoetsende en cliëntgerichte werkwijze. Ook hebben de cursisten reeds vaardigheden en ervaring opgedaan met HGD door het model toe te passen op eigen casuïstiek.

In deze verdiepende cursus krijgen de cursisten aanvullende kennis en vaardigheden aangereikt om HGD in de jeugdzorg te kunnen toepassen: zoals diagnostiek en interventie bij problematische gehechtheid, het maken van gezinstaxaties, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Ook de toepassing van HGD bij specifieke doelgroepen, zoals bij LVB cliënten en cliënten met een niet westerse achtergrond zullen uitgebreid worden behandeld. Daarnaast komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek aan de orde zoals dynamisch testen/ morele dilemma's. Tot slot is er aandacht voor de toepassing van therapeutische psychodiagnostiek bij de diagnostiek van de persoonlijkheid. 

  • Leerdoelen:

Het verantwoord diagnosticeren vraagt veel van professionals. Na afloop van de cursus:

  • Bezitten de cursisten voldoende kennis en vaardigheden voor het doorlopen van het proces van handelingsgerichte diagnostiek (=voorkennis voor deze verdiepende module).
  • Ben je in staat HGD toe te passen bij LVB-cliënten
  • Ben je in staat HGD toe te passen bij niet-westerse clienten (interculturele diagnostiek). Je weet wat je juist wel en niet moet doen. 
  • Heb je voldoende kennis van de kindontwikkeling, psychopathologie en het opvoedings- en gezinsfunctioneren om diagnostische uitspraken te kunnen doen over de aard, de ernst en de verklaring van veel voorkomende problematiek. Alsook de meest passende interventies en handelingsadviezen.
  • Ben je in staat diverse veelgebruikte methoden en instrumenten toe te passen om voor de jeugdzorg relevante informatie te verzamelen. Denk hierbij aan gezinsdiagnostiek vanuit een systeemtheoretische achtergrond, ouder-kind-observaties. 
  • Ben je in staat de rol van samenwerkingspartner goed in te vullen, dankzij goede gespreksvaardigheden met kinderen en met ouders en vaardigheden in de samenwerking met het onderwijs.
  • Ben je in staat een gedegen moreel oordeel op te bouwen volgens een beproefde methode en beheers je een gezamenlijke taal om morele vragen te analyseren en te bespreken. 
  • Ben je bekend met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek: zoals dynamisch testen.
  • Ben je bekend met therapeutische psychodiagnostiek bij de diagnostiek van de persoonlijkheid.

Docenten
mw. dr. Noelle Pameijer, mw, dr. A. Collot D'Escury, drs. R. van Hennik, mw. drs. K. Zuidgeest, drs. R. Gija, drs. R. Verdel, Mw. Laros

Zie hier een evaluatie

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
11/05/2020
Data
11-05-2020
25-05-2020
15-06-2020
29-06-2020
07-09-2020
21-09-2020
28-09-2020
26-10-2020
09-11-2020
23-11-2020
Accreditatiepunten

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 67 extra literatuur. Herregistratie: 70 punten.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Literatuur wordt digitaal verstrekt door de JA.

Specificaties

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: om deze cursus te volgen moet de cursus Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg en het onderwijs gevolgd zijn.
https://www.dejeugdzorgacademi...

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Al een account?
Startdatum
20/01/2020
Data
20-01-2020
03-02-2020
24-02-2020
09-03-2020
23-03-2020
06-04-2020
20-04-2020
18-05-2020
08-06-2020
22-06-2020
Accreditatiepunten

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 67 extra literatuur. Herregistratie: 70 punten.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Literatuur wordt digitaal verstrekt door de JA.

Specificaties

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: om deze cursus te volgen moet de cursus Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg en het onderwijs gevolgd zijn.
https://www.dejeugdzorgacademi...

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Al een account?
Startdatum
07/01/2020
Data
07-01-2020
21-01-2020
04-02-2020
03-03-2020
17-03-2020
31-03-2020
14-04-2020
12-05-2020
26-05-2020
09-06-2020
Accreditatiepunten

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 67 punten extra literatuur.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 -17:00

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Digitale artikelen worden door de JA verstrekt.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
17/06/2019
Data
17-06-2019
01-07-2019
09-09-2019
23-09-2019
07-10-2019
28-10-2019
11-11-2019
25-11-2019
02-12-2019
16-12-2019
Locatie

Incompany Rosmalen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
13/05/2019
Data
13-05-2019
27-05-2019
17-06-2019
01-07-2019
09-09-2019
23-09-2019
07-10-2019
28-10-2019
11-11-2019
25-11-2019
Accreditatiepunten

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 67 extra literatuur. Herregistratie: 70 punten.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/