Oplossingsgerichte therapie in de jeugdzorg en het onderwijs (42 punten)

Omschrijving

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het bewerkstelligen van verandering in de gewenste richting, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de cliënt de vaardigheden in zich heeft om de verandering tot stand te brengen. Niet het probleem maar de oplossing staat centraal. Samen met de hulpverlener visualiseert de cliënt hoe zijn/haar leven eruit ziet wanneer de problemen zijn opgelost. Er wordt onderzocht wat al aanwezig is van de gewenste situatie en er wordt samen onderzocht en gekeken wat de cliënt nodig heeft om er zodoende stap voor stap naar toe te kunnen werken. Oplossingsgerichte therapie is relatief kortdurend en resultaatgericht.

Oplossingsgerichte therapie wordt steeds vaker in de jeugdzorg en het onderwijs ingezet. De eerste onderzoeken laten zien dat het een effectieve manier is om problemen bij kinderen en jongeren, en in de opvoeding aan te pakken. De methodiek wordt veel gebruikt in gezinnen waar kindermishandeling speelt (SoS) en bij problemen op school.

Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden. Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte hulpverleners meer energie hebben, meer plezier in hun werk ervaren en een sterker gevoel hebben dat zij echt iets voor cliënten kunnen betekenen. Daarnaast geven oplossingsgerichte hulpverleners aan dat zij meer in overeenstemming met hun eigen waarden en opvattingen kunnen werken.

Veel psychologen en orthopedagogen, werkzaam in de jeugdzorg of in het onderwijs, hebben affiniteit met de uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie. De meesten zullen er weleens iets over hebben gelezen of een korte training hebben bijgewoond. Bijna iedereen zal ook wel voorbeelden hebben waarin hij het ‘al in de praktijk brengt’. Deze training sluit hierbij aan. Het goede wat de deelnemers al doen wordt gecombineerd met het aanleren van nieuwe vaardigheden, inzichten en manieren van werken.

Doelen

Deelnemers weten wat wordt verstaan onder oplossingsgericht denken en handelen. Deelnemers maken kennis met de voor dit vak belangrijke houdingsaspecten: not knowing, vertrouwen in de rescources van de cliënt, leading from one step behind, if you go slow, you might get there faster.


- Deelnemers kennen verschillende oplossingsgerichte technieken en vaardigheden, zoals beginvragen, zoeken naar uitzonderingen, schalen en het geven van indirecte complimenten om in een oplossingsgericht proces te kunnen komen. Zij weten wat oplossingsgericht werken inhoudt en hoe zij dat in hun huidige werk kunnen integreren.

- Deelnemers hebben inzicht in en zijn in staat om de wondervraag en schaalvragen toe te passen. Ook hebben zij vaardigheden om in vervolgsessies oplossingsgericht te blijven werken en zo in een oplossingsgericht hulpverleningsproces te kunnen blijven.

- Deelnemers hebben kennis en vaardigheden om verschillende kind-technieken toe te passen. Zij maken kennis met de methode ‘kids-skills‘ en leren hoe zij, wat zij al aan vaardigheden hebben, oplossingsgericht kunnen inzetten.


- Deelnemers hebben kennis over oplossingsgerichte systeemgesprekken en hebben de basisvaardigheden om oplossingsgerichte vragen te stellen in een systeem.

- Deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van de oplossingsgerichte therapie op school. Zij maken kennis met de WOWW-approach.

-De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van de oplossingsgerichte therapie bij gedwongen hulpverlening, bij onveiligheid van het kind.

-De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van de oplossingsgerichte therapie bij LVB clienten.

-De deelnemers kunnen de oplossingsgerichte therapie toepassen in werkbegeleiding, intervisie, supervisie, consultatie/bij verwijzers.

Werkwijze


Afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing mbv beeldmateriaal, doe-en toepas oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectie. Daarnaast lezen de cursisten literatuur, hierover worden vragen gesteld.

Docent
Annemieke Oomen, GZ-psycholoog / psychotherapeut BIG. Annemieke heeft een eigen praktijk in psychotherapie en coaching. Daarnaast geeft zij les aan het Rino Noord-Holland. Annemieke is tevens supervisor voor GZ-psychologen en psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP).

Programma

Dag 1.Het fundament: oplossingsgericht denken en handelen voor kinderen, jeugdigen en systemen

Dag 2.Oplossingsgerichte vaardigheden en technieken: bijvoorbeeld kinderen, jeugdigen, laagbegaafd.

Dag 3.Oplossingsgerichte vaardigheden en technieken in vervolgsessies. Van technieken naar een meer oplossingsgericht proces.

Dag 4.Oplossingsgerichte therapie bij systemen: gezin, school etc.

Dag 5.Oplossingsgericht coachen, intervisie & supervisie, eventueel verdieping in onderwerp in overleg met de groep.

Dag 6.Oplossingsgerichte therapie bij gedwongen hulpverlening, eventueel verdieping in onderwerp in overleg met de groep.


Zie hier een evaluatie

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
24/03/2020
Data
24-03-2020
07-04-2020
21-04-2020
19-05-2020
02-06-2020
16-06-2020
Accreditatiepunten

Accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.

4 diagnostiek, 38 behandeling NIP K&J/ NVO-OG

Herregistratie: 42 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 5 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1050,-
Literatuur

Twee boeken dienen zelf aangeschaft te worden:

Kim Berg I., & Steiner, T. (2004). Het spel van oplossingen.

Ratner, H., George, E. & Iveson. Solution Focused Brief Therapy

Overige artikelen worden door de JA aangeleverd.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek.

Studiebelasting: lezen gemiddeld 80 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 8 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke eindtoets en mondelinge presentatie

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/