Psychosen en (l)vb

Psychose is voor veel (kinder- en jeugd) psychologen en orthopedagogen een ‘ver van mijn bed show’. Echter, psychotische symptomen worden vaak niet als zodanig herkent en komen in de praktijk meer voor dan veelal gedacht. De KJ psycholoog/ orthopedagoog generalist moet bekend zijn met psychotische stoornissen om ze goed te kunnen herkennen, te behandelen waar mogelijk, en door te verwijzen wanneer nodig. Het hebben van deze vaardigheden veronderstelt achtergrondkennis, die in dit blok aan bod komt. Tijdens de lessen zal blijken dat psychotische symptomen veel voorkomen, onder andere bij andere (ontwikkelings-) stoornissen maar ook bij gezonde adolescenten en dat het goed te behandelen is.

Leerdoelen:

Na afronding van deze 6 dagdelen:

●kun je de verscheidene psychotische klachten en stoornissen herkennen binnen zowel de reguliere GGZ als binnen de zorg voor jongeren met LVB;

●ben je bekend met het stadiëringmodel van psychose;

●ben je in staat om vast te stellen wanneer een psychose-achtig symptoom verdere zorg of verwijzing verdient;

●kun je het ultrahoog risico (UHR) profiel vaststellen met instrumenten;

●zijn de interventies je bekend die geïndiceerd zijn bij psychose;

●weet je iets van huidige zorgvisie omtrent psychose;

●heb je ervaring opgedaan met de basis van cognitieve gedragstherapie bij psychose en LVB.

●Je voelt je meer competent om als professional om te gaan met iemand met psychose en LVB. 

Docenten:

Kim Helmus (GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VCGt, i.o klinisch psycholoog), Amsterdam UMC Vroege Psychose, BIG 29915270025,

Kim Helmus is cognitief gedragstherapeut (VGCt) in opleiding tot klinisch psycholoog bij het Amsterdam UMC en is verbonden aan het VIP-team van Arkin. Ze is betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten voor betere zorg en is initiatiefnemer van stichting Wat Doe Jij? (www.watdoejij.org). Zij verzorgt oa trainingen om acceptatie en begrip van psychische klachten te verbeteren en vooroordelen/zelfstigmatisering te verminderen. Daarnaast doceert zij voor post-academische opleidingen.

José de Jager is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Ze voert (promotie)onderzoek uit naar barrières op het gebied van seksualiteit en intimiteit bij mensen met psychoses, met stigma als een belangrijk onderwerp. Daarnaast is zijn als docent verbonden aan de gz-opleiding waar ze het blok psychotische stoornissen doceert.

Jose de Jager (GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VCGt, i.o klinisch psycholoog, PhD-student) GGZ-Noord-Holland-Noord. 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
15/02/2019
Data
15-02-2019
08-03-2019
11-10-2019
Accreditatiepunten

incompany bij 's Heerenloo

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/