Rouw: diagnostiek en interventie in de jeugdzorg

Jaarlijks verliezen ongeveer 6400 kinderen een van hun ouders (CBS, 2013). De meerderheid van deze kinderen verliezen hun vader en worden half-wees in de puberleeftijd. Daarnaast verliezen ongeveer tweeduizend kinderen per jaar een broer(tje) of een zus (je).

Tegen de algemeen heersende overtuiging in, blijkt dat de meeste kinderen over de veerkracht beschikken om, met steun en hulp vanuit de eigen omgeving, het verlies van een dierbare te kunnen integreren in hun leven. Een kleine minderheid ontwikkelt ernstige psychologische problemen die specifiek zijn voor rouw. In de DSM-5 zijn deze klachten opgenomen in de Appendix als ‘Persisterende complexe rouwstoornis' (PCRS). Voor deze klachten zijn specifieke interventies geïndiceerd.

Tijdens deze cursus zal eerst kort stilgestaan worden op de meerderheid van de kinderen die na het verlies van een dierbare (nog) geen specialistische hulp nodig hebben en met hulp van de omgeving het verlies kunnen integreren in hun persoonlijke leven. Onderzoek laat zien dat ouders en verzorgers niet altijd goed in kunnen schatten hoe het met hun kind gaat na een intense verlieservaring. Er blijkt weinig overeenstemming te zijn tussen hoe ouders denken dat het met hun kind gaat en wat het kind zelf aangeeft. Sommige ouders maken zich teveel zorgen waar anderen juist niet zien dat hun kind ernstig worstelt met het verlies. Soms komt dat omdat ouders rouwgerelateerd gedrag anders interpreteren, maar het komt ook voor dat kinderen hun gemis uitermate goed kunnen verbergen.

Vanuit dit gegeven is het voorstelbaar dat sommige kinderen en jongeren te snel naar de professionele hulp (bijvoorbeeld de GGz) worden doorverwezen en, minstens zo belangrijk, dat anderen niet de steun krijgen die ze eigenlijk nodig hebben.

Juist omdat het zo belangrijk is om aan kinderen zelf te vragen hoe het met ze gaat, moet je met ze in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat? En hoe praat je met ouders? En wat zijn eigenlijk normale rouwreacties? En wanneer moet je je zorgen gaan maken en doorverwijzen?

Vervolgens gaan we in op de diagnostiek naar PCRS, en het onderscheid met aanverwante stoornissen als Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) en Depressie. Ook bespreken we de mogelijke behandelingen en wat er van hun effectiviteit bekend is. Bijzonder handig is dat de docenten veel materialen en hulpmiddelen meenemen om cursisten handvatten te geven welke wel en welke niet handig zijn voor de eigen praktijksituatie.

Leerdoelen: Na deze training:

Heb je meer zicht op verliesverwerking door kinderen:

  • Je bent op de hoogte van theorieën over rouw en verliesverwerking en weet welke factoren het verwerkingsproces kunnen belemmeren.
  • Je hebt inzicht gekregen in de vele manieren waarop kinderen kunnen rouwen
  • Je hebt kennis over de diagnostiek naar rouw en de overeenkomsten en verschillen tussen PCRS, depressie en PTSS.
  • Heb je vaardigheden ontwikkeld om met kinderen van verschillende leeftijden in gesprek te gaan over het verlies.
  • Heb je kennis over de mogelijke behandelingen en ben je op de hoogte van de huidige kennis over de effectiviteit van deze behandelingen.
  • Ben je in staat om de opgedane kennis over verliesverwerking op een toegankelijke manier aan de kinderen zelf en hun ouder(s) over te brengen.

Doelgroep en toelatingseisen:

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist - NVO).

Docenten: 

De cursus wordt gegeven door Mariken Spuij. Zij is op dit moment de expert op het gebied van Rouw. Zij is Klinisch Psycholoog, NVO-Orthopedagoog-Generalist, cognitief gedragstherapeut VGCt, Kinder en Jeugdpsychotherapeut VKJP en EMDR-therapeut. Ze is tevens supervisor voor de NVO, NIP, VGCt, VKJP, en BIG opleidingen (GZ, Psychotherapie en KP). Mariken is als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Orthopedagogiek (afdeling Kinder- en Jeugdstudies) van de Universiteit Utrecht. Mariken werkt in de basis en specialistische GGz waar ze zowel kinderen, jongeren als volwassenen ziet met uiteenlopende problematiek, maar vooral ook veelvuldig mensen die vast lopen in hun verliesverwerking.

In 2014 promoveerde Mariken op onderzoek dat zich voornamelijk richtte op de preventie, diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw bij kinderen en jongeren. Samen met prof. dr. Paul Boelen, prof. dr. Jos de Keijser en dr. Geert Smid richtte ze het landelijk centrum traumatische rouw op en publiceert ze regelmatig in internationale en Nederlandstalige tijdschriften. In 2017 verscheen er een populair wetenschappelijk boek van haar hand 'Rouw bij kinderen en jongeren' bij uitgeverij Nieuwezijds (zie https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057124556/Rouw-bij-kinderen-en-jongeren/) dat lovende recensies kreeg in Nederland en Vlaanderen. Op haar website vind je meer informatie over Mariken en haar activiteiten: www.marikenspuij.nl

Folder van het nieuwe boek "Rouw bij kinderen en jongeren"

Informatie over het boek "Rouw bij kinderen en jongeren"

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/