Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie jonge kinderen (50 punten)

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen en adolescenten. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

In deze Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen en adolescenten, waarbij met regelmaat aandacht wordt besteed aan de toepassing van deze interventies bij volwassenen.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De cursus is verdeeld in drie modules die corresponderen met de ontwikkelingsfasen van kinderen en adolescenten. Na de inleiding start de eerste module ‘het jonge kind’. Deze module wordt gegeven door Martine Onland. Zij zal de veel voorkomende stoornissen en problematiek bij peuters en kleuters , zoals claimend gedrag, woedebuien, slaapstoornissen, eetweigeren en enuresis/encopresis behandelen. In de tweede module ‘de latentiefase’zal zij uitgebreid aandacht besteden aan de behandeling van ADHD, comorbide problematiek en de meest recente behandelprotocollen. Tenslotte zal Charlotte Nuhoff in de tweede en derde module de behandeling van negatief zelfbeeld, faalangst en schoolweigering aan bod laten komen. De derde module is gericht op eetstoornissen en zelfbeschadigend gedrag in de adolescentie. De cursus wordt afgerond met een lesdag over speltechnieken en creatieve interventies.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, de lesdagen zijn zeer afwisselend er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangspunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Docenten: 

Charlotte Nuhoff- den Hollander is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij is zelfstandig gevestigd in Haarlem. Daarnaast is zij supervisor bij de VGCt. Zie ook de website: http://vankindtotouder.nl/

Martine Onland-van Nieuwenhuizen is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij is zelfstandig gevestigd in Laren NH. Daarnaast is zij supervisor bij de VGCT. Zie ook de website: www.lindehuis.nl

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/