Theraplay

Georganiseerd in samenwerking met het `Theraplay institute' (Verenigde Staten)

Omschrijving

In de relatie tussen kinderen en ouders kunnen door allerlei omstandigheden problemen ontstaan. Bij kinderen kunnen hierdoor gehechtheidsproblemen ontstaan. In deze cursus wordt ingegaan op de gehechtheidstheorie (Bowlby en Ainsworth). Wat gehechtheidsproblemen zijn, hoe men gehechtheid in kaart kan brengen en hoe deze te behandelen zijn. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de achtergrond en ontwikkeling van een observatie-instrument om de interactie tussen een volwassene en een kind te analyseren. In de cursus zal expliciet aandacht worden besteed aan het afnemen en interpreteren van het observatie-instrument de Marschak Interaction Method (MIM). Met behulp van dit instrument kunnen behandeldoelen worden opgesteld. In de cursus zal daarnaast specifiek ingegaan worden op de Amerikaanse psychotherapeutische behandelmethode Theraplay. Theraplay biedt een mogelijkheid om de band tussen ouder en kind te herstellen. Daarmee kunnen gehechtheidsproblemen bij het kind verminderen. Zowel de theoretische achtergrond, als vaardigheden om (elementen van) de behandeling uit te voeren zullen worden behandeld. Aandacht wordt ook besteed aan de toepassing van Theraplay bij speciale doelgroepen zoals kinderen met ASS of een verstandelijke beperking.

Leerdoelen

De cursist neemt kennis van de gehechtheidstheorie.

De cursist neemt kennis van de theoretische achtergrond van het observatie-instrument de MIM.

De cursist neemt kennis van de theoretische achtergrond van Theraplay

De cursist beheerst vervolgens voldoende vaardigheden om de uitslag van de MIM terug te koppelen aan ouders en kan samen met ouders doelen opstellen voor de interventie.

De cursist kan psycho-educatie geven aan ouders op het gebied van gehechtheid en aanraken.

De cursist neemt kennis van de theorie over de relatie tussen trauma en gehechtheidsproblematiek.

De cursist kan omgaan met weerstand en kan (tegen) overdracht analyseren en ermee omgaan.

De cursist kan vorm geven aan ouderbegeleiding bij kinderen met gehechtheidsproblemen.

De cursist neemt kennis van de aandachtspunten van de toepassing van Theraplay bij diverse doelgroepen ( comorbide (L)VB, ASS, ADHD) en de toepassing in groepsvorm.

Werkwijze

Afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing mbv beeldmateriaal, doe-en toepas oefeningen, het inbrengen van casuïsstiek en reflectie. Daarnaast lezen de cursisten literatuur, hierover worden vragen gesteld. In de cursus wordt bijvoorbeeld de theoretische achtergrond uitgebreid toegelicht. Er wordt veel geoefend om de vaardigheden die nodig zijn om de diagnostiek en interventie uit te voeren te leren. Er worden ook veel praktijkvoorbeelden gegeven met behulp van beeldmateriaal. Kortom: theorie, praktijkoefening en videomateriaal van Theraplay-sessies wisselen elkaar af.

Docent: Mw. Drs. M. Appel, GZ-psycholoog, door het Amerikaanse Theraplay Institute erkend trainer. En een assistent (geschoold in de Theraplay behandeling) is aanwezig om ondersteuning te bieden tijdens rollenspelen.

https://deskundiginjeugdhulp.webinargeek.com/hecht...

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/