Trauma, het brein en het handelen in de jeugdhulp

Kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld of andere traumatische ervaringen in het gezin lopen een groot risico op het ontwikkelen van traumaklachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’overgaat en dat ontwikkelingsproblematiek bij het kind het gevolg zijn (De Young en anderen, 2011). De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beinvloedt.

Gezien het belang van het vroegtijdig onderkennen van (gezinsgerelateerde/opvoed) traumaproblematiek leren professionals in deze cursus hoe zij signalen van traumaproblematiek in het gezin kunnen waarnemen. Wat zijn risicofactoren (bijvoorbeeld psychopathologie van de ouder), welke invloed heeft deze problematiek op de oudertaken en het opvoedgedrag en loopt het kind schade op?

In deze cursus staan we stil bij de effecten van traumatisering op het brein. Daarnaast leren cursisten meer over de effecten van complex trauma op 1. het dagelijks leven (o.a. emotieregulatie en gedrag), 2. de relaties die het kind aangaat met belangrijke volwassenen (gehechtheid). 3. De gevolgen van complex trauma op de ontwikkeling van het brein.

Vervolgens staat in deze cursus het vormgeven aan het hulpaanbod centraal: hoe voorkom je dat de hulpverlening gefragmenteerd wordt ingezet op diverse levensgebieden? Hoe zet je een samenhangend en instelling overstijgend hulpaanbod neer voor multi-stress gezinnen waar zowel stressoren als trauma- als gehechtheids– als opvoedproblematiek speelt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen thuis veiliger zijn en zich ook van binnen steeds veiliger gaan voelen?

Cursisten krijgen heel praktische handvatten zodat ze direct met het geleerde aan de slag kunnen in de eigen praktijksituatie (BJZ, jeugdhulpaanbieder, de Raad). Denk hierbij aan: signaleringsinstrumenten, diagnostische middelen; hulpmiddelen voor het geven van psycho-educatie en een kader voor het vormgeven van een (onderwijs) zorgarrangement voor gezinnen met complexe traumaproblematiek etc.

Doelstelling van de cursus:

1.Deelnemers beschikken over meer kennis over complexe traumaproblematiek en vaardigheden om deze problematiek in kaart te brengen (signaleren, diagnostiek).

2.Deelnemers hebben kennis van de risicofactoren op complex trauma, de relatie met volwassen psychiatrie en het uitvoeren van de ouderschapstaken en het opvoedgedrag.

3.Deelnemers hebben kennis over de effecten van complex trauma op: a. dagelijks leven, emotie- en gedragsregulatie; b. Gehechtheidsrelaties, c. De neuropsychologie.

4.Deelnemers hebben de vaardigheden om deze problematiek bespreekbaar te maken in het gezin en het gezin te motiveren voor hulpverlening (geven van psycho-educatie).

5.Deelnemers zijn op de hoogte van het belang van ketenzorg bij traumaproblematiek en hebben handvatten hoe zij kunnen zorgen voor een goed geintegreerd hulpaanbod voor gezinnen met complexe traumaproblematiek.

6.Deelnemers kunnen de hulpverlenende piramide gebruiken in casuistiek overleg.

Doelgroep en toelatingseisen:

  • Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).

Docent:

Mw. dr. E. (Eveline) Euser, GZ-psycholoog en trainer en gespecialiseerd in Infant Mental Health (IMH). Zij werkt bij BOX: Bureau Ouder-kind Xpertise . Auteur van bijdragen over trauma, gehechtheid en het brein. Eveline is tevens gepromoveerd op een proefschrift naar kindermishandeling en risicofactoren voor gedesorganiseerde gehechtheid. 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
26/03/2020
Data
26-03-2020
23-04-2020
Accreditatiepunten

7 punten diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

7 punten behandeling NIP K&J/ NVO O-G

(Accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.)

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 380,-
Literatuur

Het volgende boek moet aangeschaft worden:

L. Coppens & C. van Kregten (2014). Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Handboek voor trainers. Pagina 210.

De rest van de literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Specificaties

Docent: Eveline Euser.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/