Jeugd- en gezinsrecht (e-learning)

Accreditatie: NIP K&J/ NVO OG in aanvraag.
Ook voor Jeugdzorgwerkers geaccrediteerd (HBO/SKJ - 11 punten)

Omschrijving

Goed hulpverlenen in de Jeugdzorg betekent ook goed op de hoogte zijn van de juridische aspecten van het vak. Deze e-learningsmodule gaat over de nieuwe Jeugdwet die vanaf 1 januari 2015 geldt.

Deelnemers worden in de cursus op de hoogte gesteld van belangrijke wet- en regelgeving en in het bijzonder rondom belangrijke thema's in de jeugdhulp: zoals privacy, problematische echtscheidingen en kinderbeschermingsmaatregelen. Met behulp van een afwisselend programma met casuïstiek, leer- en activeringsvragen, interviewfragmenten en voorbeeldscenario’s worden de verschillende thema’s behandeld.

Deze e-learning module is een bewerking van een klassikale training. Er is gekozen voor een e-learning variant om cursisten meer flexibiliteit te bieden: ze kunnen de cursus volgen op het moment dat en op de plek waar het uitkomt. Daarnaast biedt e-learning de mogelijkheid voor just-in-time leren: tijdens de dagelijkse werkhandelingen kan de cursist kennis ophalen. Tot slot blijkt uit onderzoek dat het leerrendement bij e-learning vaak even groot en soms zelfs groter is dan bij klassikaal onderwijs, omdat de cursist gedwongen wordt tot actieve deelname.

Hoofddoel:

-De deelnemer is op de hoogte van de voor de jeugdhulp relevante (en nieuwe) wet- en regelgeving.

Subdoelen:

-De deelnemer kent de wettelijke basis voor het jeugdrecht en weet waarom het van belang is hiervan op de hoogte te zijn.
-De deelnemer weet wat de rechten en plichten van (pleeg)ouders en kinderen zijn bij een (echt)scheiding, omgangs- en  bezoekregelingen en wat in  problematische situaties de juridische mogelijkheden van een professional zijn.
-De deelnemer is bekend met de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen en wat dit betekent voor het handelen van de  professionals werkend op  verschillende plekken in de jeugdhulp (Gecertificeerde instelling, Jeugdzorgaanbieder, eigen praktijk,  onderwijssetting).
-De deelnemer is op de hoogte van de doelstellingen van de nieuwe Jeugdwet en de wettelijke eisen en rollen van diverse instanties  binnen door de  gemeente georganiseerde jeugdhulp.
-De deelnemer weet wat een professional aan informatie moet en mag uitwisselen met derden. Ook als er sprake is van een  behandeling waarop de  WGBO van toepassing is (zoals een behandeling in de K & J Psychiatrie).
-De deelnemer heeft adhv casuïstiek, kennisoverdracht door de e-learning en de literatuur, inzicht gekregen op welke wijze een  kinderrechter toetst of een  kinderbeschermingsmaatregel dient te worden uitgesproken en/of dient te worden verlengd. De  deelnemer heeft daaruit afgeleid wat dit betekent voor het  dossier en verslaglegging van professionals werkend in de jeugdzorg.

Toetsing:

De e-cursus zal beginnen met een officiële toetsing. Deze toetsing zal over de verplichte literatuur gaan. Als deze toets behaald is zal de rest van de cursus doorlopen moeten worden.

Literatuur:

Zelf aanschaffen:
Lydia Janssen, Jeugdrecht begrepen. Den Haag: Boom, 2015. Ook latere drukken zijn goed, deze hebben ook dezelfde hoofdstukken.
 
Van de Jeugdzorgacademie ontvang je:
Lam E., Huitema J., Ouderschapswijzer (wordt door de JA opgestuurd)

Docent:

Esther Lam is advocaat bij Suez advocaten, gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht. Als trainer geeft zij cursussen aan kinderrechters, advocaten, studenten, medewerkers en beleidsmakers in de jeugdzorg en bij gemeenten over het familie- jeugdrecht, Wet op de jeugdzorg/Jeugdwet, privacyvraagstukken, bestuursrechtelijke aspecten in de jeugdzorg en wijzigingen in het sociale domein per 2015. Zij is mede-auteur van de Ouderschapswijzer, zie ook de website: www.jeugdenrecht.nl

NB: We werken aan een update, dat wil zeggen dat we een paar kleine wijzigingen doorvoeren en een blok toevoegen over:

a. de AVG (ipv wet bescherming persoonsgegevens), b. tuchtrecht en c. waarheidsbevinding. 

Vanaf halverwege februari zijn de nieuwe onderdelen beschikbaar, maar je kunt wel al beginnen, want dan zie je de update vanzelf voorbijkomen. 

Inschrijven op deze cursus
Accreditatiepunten

Accreditatie NIP K&J / NVO OG:

Overige punten 12 punten.

Extra literatuur 12 punten.

Herregistratie 12 punten.

Ook geaccrediteerd bij het SKJ voor jeugdzorgprofessionals (HBO): 11 punten.

Kosten
€ 157,-
Literatuur

Zelf aanschaffen: Lydia Janssen, Jeugdrecht begrepen, (Boom 2015 en nieuwer)

Specificaties

Na inschrijving ontvang je een factuur. Na het betalen van de factuur ontvang je een code en kun je inloggen.

Niveau van de cursus: post HBO

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog/ jeugdzorgwerker/ sociaal-pedagogisch hulverlener/iedereen die veel met de jeugdhulp te maken heeft

Vooropleidingseisen: HBO/ WO

Studiebelasting: 100 pagina's literatuur. Totale belasting 10 uur.

Toetsing: meerkeuzevragen en open vragen.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.

'Ik geef een 8,5: Interessante stof, nuttig voor mijn werkveld, direct toepasbaar. Duidelijke filmpjes, prettig om de filmpjes tussendoor te hebben, hierdoor wordt het wat meer levendig. Geweldig om het in mijn eigen tijd te kunnen doen, in mijn eigen tempo. Angelique Sas'

Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/