Effectief leerkrachtgedrag

In deze cursus leren deelnemers hoe zij via de leerkracht kinderen in de klas optimaal kunnen laten functioneren. Er zal worden stilgestaan bij effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, het pedagogisch klimaat, didactische modellen en instructiemogelijkheden (differentiatie), competentiebeleving en de leerkracht-leerlingrelatie. Ook staan we stil bij hoe je leerkrachten motiveert om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen. Hoe kom je van een vraag over een leerling en zijn of haar onderwijsbehoeften naar diagnostiek en interventie op niveau van de klas en de leerkracht?

Docenten:

Docent: drs. Mirella van Minderhout: NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut VGCt, onderwijskundige; supervisor NIP K&J/GZ, NVO-Orthopedagoog-Generalist

Leerdoelen:

1) Cursist is bekend met verschillende didactische modellen.

2) Cursist is bekend met diverse instructiemogelijkheden (verschillende informatieverwerkingskanalen: uitwerking in verschillende instructiemodellen bv responsieve instructie, model leren).

3) Cursist is bekend met klassenmanagement (organisatie).

4) Cursist is in staat een analyse te maken van de interactie leerkracht-leerling. Daartoe kan de cursist zowel kijken naar leerkrachtstijl (leerkracht als persoon met eigen schema’s en historie) en naar het kind zelf; en de interactie tussen beiden.

5) Cursist is bekend met motivatie/structuur binnen het pedagogisch klimaat.

6) Cursist is bekend met groepsdynamica.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
20/09/2019
Data
20-09-2019
04-10-2019
08-11-2019
06-12-2019
17-01-2020
31-01-2020
Accreditatiepunten

Incompany bij Viertaal

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/