Basiscursus Systeemtherapie (60 punten)

Omschrijving

In deze algemene basiscursus komen de basisbegrippen en basiselementen van de systeemtherapie aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en de verscheidene perspectieven die de systeemtherapie rijk is. De verschillende manieren van kijken naar gezinnen vullen elkaar aan. In deze cursus leert de deelnemer om vanuit meerdere perspectieven naar gezinnen te kijken en verantwoorde keuzes te maken welke interventies in te zetten. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van systemische vaardigheden, zoals het hanteren van de context, het werken met systemische hypothesen en verscheidene manieren van systemisch vragen en bevragen. Eigen aan systeemtherapie is ook dat men actief gebruik maakt van krachten en mogelijkheden, zowel van cliënten, gezinnen, als van de eigen persoon van de hulpverlener en de eigen hulpbronnen uit de context, rond de hulpverlener. Het kijken naar de eigen persoon van de therapeut neemt een belangrijke plaats in. Daarbij is het belangrijk om zowel zicht te krijgen op de eigen krachten en kwaliteiten als oog te hebben voor iemands valkuilen. Dit steeds in een veilige context waar de opleiders mede zorg voor dragen.

Doelen

-Deelnemers kunnen reflecteren op normale gezinsprocessen
-Deelnemers kunnen reflecteren op de rol van gender, cultuur en sociale klasse. Zij zijn bewust van hun eigen (voor) oordelen.
-Deelnemers beheersen de basisideeën uit de systeemtherapie: van individu naar systeem, van lineair naar circulair, van éénheid naar diversiteit, van causaliteit naar perspectiefdenken.
-Deelnemers zijn in staat de verschillende perspectieven in de systeemtherapie te onderscheiden en juist toe te passen op casuïstiek.
-Deelnemers beheersen non-specifieke therapeutische vaardigheden zoals contact maken, de samenwerking aangaan, nieuwsgierigheid, reflexiviteit, communiceren (verbaal-nonverbaal),
-Deelnemers beheersen de nodige vaardigheden om systeemgericht te werken, zoals circulaire hypothesen formuleren en toetsen, circulair vragen stellen, gezinstaxatie, onderscheid inhoud- betrekking,
-Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het communicatief perspectief
-Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het structureeel perspectief.
-Deelnemers hebben kennis het contextuele denken, het gezinsfasenmodel, de levenscyclus van een gezin en beheersen de vaardigheden om met gezinnen vanuit dit perspectief te werken, zoals het maken van een genogram etc.
-De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van het ervaringsgericht perspectief. Zoals het gebruik van de taal van beelden, symbolen en metaforen, mythen, non- verbale interventies.

Werkwijze

De opleiders proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de concrete ervaring van de cursisten en proberen door middel van concrete, praktijkgerichte oefeningen en casusmateriaal (videomateriaal) hen vertrouwd te maken met algemene systeemconcepten, perspectieven, denkkaders en onderzoek. Vervolgens zullen cursisten geholpen worden een brug te slaan naar de eigen praktijk. Hoe kunnen de systematische begrippen, concepten en vaardigheden toegepast worden?

De cursisten krijgen video-beelden te zien, er wordt gewerkt met rollenspellen, er worden analyses gemaakt van systematische fenomenen zoals communicatie en interactiepatronen binnen gezinsrelaties vanuit de verschillende theoretische hoofdstromingen. De opleiders zullen uiteraard ook kennis overdragen
van het systeemdenken, de belangrijkste systeemtheoretische concepten, diverse theoretische stromingen en enkele belangrijke behandelingsmodellen zullen besproken worden en tot slot oefent de cursist zich in gespreksvoering, specifiek systemische diagnostische vaardigheden, het opstellen van systemische hypotheses, interview technieken en het aanzetten tot verandering door middel van systeemgerichte interventies.

Voor wie?

Gedragswetenschappers met een WO achtergrond

Docenten (kan per cursus verschillen, kijk bij specificaties)

Robert van Hennik: Systeemtherapeut, Gezinstherapeut, docent en supervisor NVRG  
Bruno Hillewaere: Systeemtherapeut, Psychotherapeut, supervisor NVRG

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
05/10/2020
Data
05-10-2020
02-11-2020
16-11-2020
30-11-2020
07-12-2020
14-12-2020
04-01-2021
18-01-2021
01-02-2021
08-02-2021
Accreditatiepunten

Accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.

45 behandeling NIP K&J / NVO OG

15 diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 herregistratie NIP K&J / NVO OG

39 punten extra literatuur

Tevens erkend door de NVRG

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1750,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie.

Specificaties

Hoofddocent: Robert van Hennik

Toelatingseis: gedragswetenschappers met een WO achtergrond.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
08/01/2020
Data
08-01-2020
22-01-2020
05-02-2020
12-02-2020
26-02-2020
11-03-2020
25-03-2020
08-04-2020
22-04-2020
06-05-2020
Accreditatiepunten

45 behandeling NIP K&J / NVO OG

15 diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 herregistratie NIP K&J / NVO OG

39 punten extra literatuur

Tevens erkend door de NVRG

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1750,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie.

Specificaties

Hoofddocent: Robert van Hennik

Toelatingseis: gedragswetenschappers met een WO achtergrond.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
03/10/2019
Data
03-10-2019
17-10-2019
13-11-2019
27-11-2019
11-12-2019
18-12-2019
06-02-2020
20-02-2020
05-03-2020
19-03-2020
Locatie

Incompany Perspectief

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
06/09/2019
Data
06-09-2019
04-10-2019
01-11-2019
15-11-2019
29-11-2019
13-12-2019
10-01-2020
24-01-2020
07-02-2020
28-02-2020
13-03-2020
27-03-2020
03-04-2020
24-04-2020
08-05-2020
22-05-2020
05-06-2020
19-06-2020
03-07-2020
28-08-2020
11-09-2020
25-09-2020
Locatie

Incompany Pluryn

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
02/09/2019
Data
02-09-2019
16-09-2019
30-09-2019
14-10-2019
04-11-2019
18-11-2019
09-12-2019
13-01-2020
27-01-2020
10-02-2020
Accreditatiepunten

45 behandeling NIP K&J / NVO OG

15 diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 herregistratie NIP K&J / NVO OG

39 punten extra literatuur

Tevens erkend door de NVRG

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie.

Specificaties

Hoofddocent: Robert van Hennik

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/