De gedragswetenschapper: coaching, werkbegeleiding en consultatie

Inhoud:

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de brede jeugdhulp (specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming, onderwijs, vb-zorg) betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen, door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010). In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering. Door anderen te leren reflecteren op hun eigen gedrag en dit gedrag, indien gewenst, aan te passen. 

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte competenties op het gebied van coaching, het leiden van teambesprekingen, het geven van werkbegeleiding, observeren van interacties en het bieden van begeleiding en consultatie. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld na de transitie. 

Werkwijze:

Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals kennisoverdracht door de docent, beeldmateriaal, oefeningen, huiswerk, casuïstiek en reflectie oefeningen. 

Docent:

Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-Generalist, tevens is zij geregistreerd cognitief gedragstherapeut bij de VGCt® (Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie) en werkt als onderwijskundige. Zij heeft haar eigen bureau voor supervisie, behandeling en trainingen www.bureaumind.nl. Zij heeft jarenlange trainingservaring in het post-academisch onderwijs voor psychologen en orthopedagogen. 

Of (zie bij specificaties)

Drs. Mechel Mangelmans, zij is orthopedagogoog, een erkend zelfstandig coach en trainer, die managers, teams en medewerkers ondersteunt bij hun professionele ontwikkeling. Haar uitgangspunt is dat mensen altijd meer mogelijkheden hebben dan ze in eerste instantie denken of zien. Het is leuk om die mogelijkheden te onderzoeken, nieuwe dingen te doen of oude dingen op nieuwe manieren aan te pakken. Voor meer info kijk op:www.meer-mogelijkheden.nl . Zij geeft trainingen aan gedragswetenschappers op het gebied van coaching, de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik.

Geaccrediteerd door het NIP/NVO voor 42 punten 

Cursus vol
Nog beschikbaar
Startdatum
07/09/2018
Data
07-09-2018
21-09-2018
12-10-2018
02-11-2018
16-11-2018
30-11-2018
Accreditatiepunten

Diagnostiek 6 NIP K&J / NVO OG

Behandeling 18 NIP K&J / NVO OG

Overige 18 NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur 10 punten

Herregistratie 42 punten NIP K&J / NVO OG

Trainer: Mirella van Minderhout

Locatie

Utrecht, de Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1100,-
Literatuur

Basisboeken moeten zelf aangeschaft worden, artikelen worden verschaft door de JA.

Specificaties


Trainer: Mirella van Minderhout.

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 90 pagina's literatuur per cursusdag. Studiebelasting ongeveer 8 uur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke rapportage waarin het geleerde gebruikt wordt.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
09/02/2018
Data
09-02-2018
23-02-2018
23-03-2018
20-04-2018
25-05-2018
15-06-2018
Accreditatiepunten

Diagnostiek 6 NIP K&J / NVO OG

Behandeling 18 NIP K&J / NVO OG

Overige 18 NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur 30 punten

Herregistratie 42 punten NIP K&J / NVO OG

Locatie

De kleine Plantage:

Kralingseweg 463

3065 RG Rotterdam

De kleine Plantage ligt naast metrohalte Schenkel; openbaar vervoer is prima te doen. Wanneer u wel met de auto wilt komen kan geparkeerd worden op de publieke parkeerplaats, eveneens naast Schenkel; wanneer deze vol is kan geparkeerd worden bij de flats vlakbij.

Tijd

9.30 uur - 17.00 uur

Catering

Er is helaas geen kantine. Er kan wel koffie/thee/cup-a-soup gehaald worden in de personeelskamer. 

U kunt uw eigen lunch meenemen, of in de buurt naar een supermarkt of bakker (wel iets verder weg).

Kosten
€ 1100,-
Literatuur

Basisboeken moeten zelf aangeschaft worden, artikelen worden verschaft door de JA.

Specificaties

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 90 pagina's literatuur per cursusdag. Studiebelasting ongeveer 8 uur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke rapportage waarin het geleerde gebruikt wordt.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
15/01/2018
Data
15-01-2018
12-02-2018
12-03-2018
09-04-2018
17-05-2018
11-06-2018
Accreditatiepunten

Besloten training, inschrijven niet mogelijk!

De accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.

Diagnostiek 6 NIP K&J / NVO OG

Behandeling 18 NIP K&J / NVO OG

Overige 18 NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur 30 punten

Herregistratie 42 punten NIP K&J / NVO OG

Locatie

Incompany Rotterdam

Besloten training, inschrijven niet mogelijk!

Tijd

9:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie en thee

Literatuur

Basisboeken moeten zelf aangeschaft worden, artikelen worden verschaft door de JA.

Specificaties

Besloten groep, inschrijven niet mogelijk

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
20/04/2018
Data
20-04-2018
25-05-2018
01-06-2018
29-06-2018
06-07-2018
13-07-2018
Accreditatiepunten

Diagnostiek 6 NIP K&J / NVO OG

Behandeling 18 NIP K&J / NVO OG

Overige 18 NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur 30 punten

Herregistratie 42 punten NIP K&J / NVO OG

Locatie

Utrecht, de Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 5 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

10:00 - 17:30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1100,-
Literatuur

Basisboeken moeten zelf aangeschaft worden, artikelen worden verschaft door de JA.

Specificaties

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 90 pagina's literatuur per cursusdag. Studiebelasting ongeveer 8 uur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke rapportage waarin het geleerde gebruikt wordt.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
12/01/2018
Data
12-01-2018
02-02-2018
16-02-2018
09-03-2018
23-03-2018
13-04-2018
Accreditatiepunten

Diagnostiek 6 NIP K&J / NVO OG

Behandeling 18 NIP K&J / NVO OG

Overige 18 NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur 10 punten

Herregistratie 42 punten NIP K&J / NVO OG

Locatie

Utrecht, de Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1100,-
Literatuur

Basisboeken moeten zelf aangeschaft worden, artikelen worden verschaft door de JA.

Specificaties

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 90 pagina's literatuur per cursusdag. Studiebelasting ongeveer 8 uur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke rapportage waarin het geleerde gebruikt wordt.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/