Kies een startdatum
Prijs € 380,- incl. BTW
Duur 2 dagen
Lestijden 09:30 uur - 17:00 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
28-03-2023
21-04-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (14)

Docent(en)
Eveline Euser
Eveline Euser Docent van o.a. Professionele fitheid
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

Kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld of andere traumatische ervaringen in het gezin lopen een groot risico op het ontwikkelen van traumaklachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’ overgaat en dat ontwikkelingsproblematiek bij het kind het gevolg zijn (De Young en anderen, 2011). De gevolgen van de traumatisering zijn meestal ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt.

Gezien het belang van het vroegtijdig onderkennen van (gezinsgerelateerde) traumaproblematiek leren professionals in deze cursus hoe zij signalen van traumaproblematiek in het gezin kunnen waarnemen. Daarnaast leren zij meer over de effecten van complex trauma op het dagelijks leven (o.a. emotieregulatie en gedrag) en de relaties die het kind aangaat met belangrijke volwassenen (gehechtheid). De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de effecten van complex trauma op het brein (de neuropsychologie). 

Vervolgens staat in deze cursus het vormgeven aan het hulpaanbod centraal: hoe voorkom je dat de hulpverlening gefragmenteerd wordt ingezet op diverse levensgebieden? Hoe zet je een samenhangend en instelling overstijgend hulpaanbod neer voor multi-stress gezinnen waar zowel stressoren als trauma- als gehechtheids- als opvoedproblematiek speelt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen thuis veiliger zijn en zich ook van binnen steeds veiliger gaan voelen?

Cursisten krijgen heel praktische handvatten zodat ze direct met het geleerde aan de slag kunnen in de eigen praktijksituatie (jeugdbescherming, jeugdhulpaanbieder, de Raad). Denk hierbij aan: signaleringsinstrumenten, diagnostische middelen; hulpmiddelen voor het geven van psycho-educatie en een kader voor het vormgeven van een (onderwijs) zorgarrangement voor gezinnen met complexe traumaproblematiek, protocol voor stabiliseren etc. In de cursus zullen we ook gebruik maken van de training: ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen, een training voor opvoeders’. Deze training is ontwikkeld voor (pleeg) ouders met als doel het herstel van het gevoel van veiligheid bij het kind. De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten die op een overzichtelijke en concrete manier zijn verwerkt in casusbeschrijvingen en oefeningen. Deze training is ontwikkeld door de National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) met behulp van meer dan dertig experts en vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie door Leony Coppens en Carina van Kregten, werkzaam bij Zonnehuizen.

Leerdoelen

  • Deelnemers beschikken over meer kennis over complexe traumaproblematiek en vaardigheden om deze problematiek in kaart te brengen (signaleren, diagnostiek).
  • Deelnemers hebben kennis over de effecten van complex trauma op: a. dagelijks leven, emotie- en gedragsregulatie; b. Gehechtheidsrelaties, c. De neuropsychologie.
  • Deelnemers hebben de vaardigheden om deze problematiek bespreekbaar te maken in het gezin en het gezin te motiveren voor hulpverlening (geven van psycho-educatie).
  • Deelnemers zijn op de hoogte van het belang van ketenzorg bij traumaproblematiek en hebben handvatten hoe zij kunnen zorgen voor een goed geïntegreerd hulpaanbod voor gezinnen met complexe traumaproblematiek.
  • Deelnemers kunnen de hulpverlenende piramide gebruiken in casuïstiek overleg.
  • Deelnemers zijn op de hoogte hoe zij (pleeg) ouders kunnen ondersteunen in de zorg voor getraumatiseerde kinderen

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing met behulp van beeldmateriaal, doe-en toepas oefeningen en het inbrengen van casuïstiek.

Studiebelasting

Ongeveer 5 uur per studiedag.

Toetsing

Deelnemers maken in groepjes een schriftelijke casusbeschrijving aan de hand van een format en de hulpmiddelen.

Zelf aan te schaffen literatuur

L. Coppens & C. van Kregten (2014). Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Handboek voor trainers. Pagina’s 210.

Toelatingseisen

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist). Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog.