Kies een startdatum
Prijs € 1750,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:30 uur - 16:30 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
07-09-2022
14-09-2022
21-09-2022
05-10-2022
09-11-2022
23-11-2022
07-12-2022
21-12-2022
11-01-2023
25-01-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (45)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (23)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (60)
Accreditatie SKJ (60)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Prijs € 1750,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:30 uur - 16:30 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
18-01-2023
08-02-2023
22-02-2023
22-03-2023
05-04-2023
26-04-2023
10-05-2023
24-05-2023
07-06-2023
21-06-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (45)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (23)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (60)
Accreditatie SKJ (60)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Prijs € 1750,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:30 uur - 16:30 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
12-09-2023
26-09-2023
10-10-2023
07-11-2023
21-11-2023
19-12-2023
13-01-2024
30-01-2024
06-02-2024
27-02-2024
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (45)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (23)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (60)
Accreditatie SKJ (60)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

Deze basiscursus Systeemtherapie bestaat uit 10 lesdagen waarin de cursist theorie, vaardigheden leert, ervaring opdoet en daarop reflecteren kan. De cursus kan onderdeel zijn van het volledige traject tot systeemtherapeut, maar kan ook los gegeven worden voor nascholing psychologen, orthopedagogen, hbo-ers met master. Gedurende de basiscursus leert de deelnemer over systeemtheorie en toepassingen ervan in het werken met netwerken, families, gezinnen, partnerrelaties en individuen. We gaan uit van een systeem, als eenheid van verschillen, dat zinvol overleven wil in omringende systemen.

Het streven is dat de cursist na het volgen van de basiscursus:

 • Kennis heeft van belangrijke systemische concepten en begrippen
 • Kennis heeft van belangrijke perspectieven in de systemische gezins- en relatietherapie
 • Geoefend heeft met systemische gespreksvaardigheden
 • In staat is gezinsonderzoek te doen en overeenstemming te vinden m.b.t. hypothesen of een gezamenlijk verhaal.
 • In staat is enkele systemische interventies/werkwijzen toe te passen in gesprek met netwerken, families, gezinnen, partnerrelaties
 • Besef heeft over hoe ‘de persoon van de therapeut’ onderdeel is van het therapeutisch proces
 • Kan reflecteren op eigen handelen op basis van verkregen feedback over de samenwerking en ontwikkelingen in therapie.

Het programma bestaat uit de volgende 10 lesdagen/ thema’s:

 • Systeemtheorie: Gehelen van verschillende interacterende delen, ontwikkelingsprocessen van zelforganisatie en co-evolutie
 • Het eerste gesprek, invoegen, meervoudige partijdigheid en meerstemmigheid
 • Verticale patronen; cultuur, maatschappij en familiegeschiedenis
 • Horizontale patronen; gezinsontwikkeling, communicatie en naarmate-cirkels
 • De structurele benadering. Invoegen, enactments en herstructureren
 • Affectieve klimaat; hechting, verbondenheid versus differentiatie
 • Verhaal en betekenisgeving; maatschappelijke, culturele, sociale discoursen, dunne en rijke verhalen
 • Systeemonderzoek: Gezinsonderzoek, netwerkanalyse en rapportage
 • Systemische interventies/ vragen: Inhoud, Proces, Generatief, Meta-communicatie
 • De persoon van de therapeut


Leerdoelen

 • Deelnemers kunnen reflecteren op normale gezinsprocessen
 • Deelnemers kunnen reflecteren op de rol van gender, cultuur en sociale klasse. Zij zijn bewust van hun eigen (voor) oordelen.
 • Deelnemers beheersen de basisideeën uit de systeemtherapie: van individu naar systeem, van lineair naar circulair, van éénheid naar diversiteit, van causaliteit naar perspectiefdenken.
 • Deelnemers zijn in staat de verschillende perspectieven in de systeemtherapie te onderscheiden en juist toe te passen op casuïstiek.
 • Deelnemers beheersen non-specifieke therapeutische vaardigheden zoals contact maken, de samenwerking aangaan, nieuwsgierigheid, reflexiviteit, communiceren (verbaal-nonverbaal).
 • Deelnemers beheersen de nodige vaardigheden om systeemgericht te werken, zoals circulaire hypothesen formuleren en toetsen, circulair vragen stellen, gezinstaxatie, onderscheid inhoud- betrekking.
 • Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het communicatief perspectief.
 • Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het structureeel perspectief.
 • Deelnemers hebben kennis het contextuele denken, het gezinsfasenmodel, de levenscyclus van een gezin en beheersen de vaardigheden om met gezinnen vanuit dit perspectief te werken, zoals het maken van een genogram etc.
 • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van het ervaringsgericht perspectief. Zoals het gebruik van de taal van beelden, symbolen en metaforen, mythen, non- verbale interventies.


Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

De lessen zijn als volgt opgebouwd. Wij starten elke les met een rondje over ontwikkelingen na aanvang van de cursus. Cursisten bereiden in groepjes de lesdagen over de perspectieven voor en presenteren dat. Er volgt theoretische uitleg, meestal geïllustreerd aan de hand van filmfragmenten. Na de pauze is er een ervaringsgerichte oefening en rollenspel. Bij afsluiting reflecteren de cursisten op de dag en nemen zij zich voor iets te observeren of uitproberen in de eigen praktijk

Studiebelasting  

Ongeveer 4 uur per studiedag.

Toetsing

Breng een schriftelijke casusbeschrijving in passend bij een van de thema’s van de bijeenkomsten. Daarnaast maken de cursisten de laatste bijeenkomst een schriftelijke eindtoets waarbij de geleerde begrippen getoetst worden.

Zelf aan te schaffen literatuur

 • Rober, P. (2017) Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk. Kalmthout. Pelkmans Pro
 • Van Lawick, J., Savenije, A. (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

Toelatingseisen

Gedragswetenschappers (psycholoog, orthopedagoog)