Privacy verklaring

De Jeugdzorgacademie houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij vragen alleen inschrijfgegevens van cursisten die relevant zijn voor de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de training.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Increatie (de website).

Onze klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. 

Neem voor meer informatie contact op met info@dejeugdzorgacademie.nl


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/