Basiscursus Systeemtherapie (60 punten)

Omschrijving

In deze algemene basiscursus komen de basisbegrippen en basiselementen van de systeemtherapie aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en de verscheidene perspectieven die de systeemtherapie rijk is. De verschillende manieren van kijken naar gezinnen vullen elkaar aan. In deze cursus leert de deelnemer om vanuit meerdere perspectieven naar gezinnen te kijken en verantwoorde keuzes te maken welke interventies in te zetten. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van systemische vaardigheden, zoals het hanteren van de context, het werken met systemische hypothesen en verscheidene manieren van systemisch vragen en bevragen. Eigen aan systeemtherapie is ook dat men actief gebruik maakt van krachten en mogelijkheden, zowel van cliënten, gezinnen, als van de eigen persoon van de hulpverlener en de eigen hulpbronnen uit de context, rond de hulpverlener. Het kijken naar de eigen persoon van de therapeut neemt een belangrijke plaats in. Daarbij is het belangrijk om zowel zicht te krijgen op de eigen krachten en kwaliteiten als oog te hebben voor iemands valkuilen. Dit steeds in een veilige context waar de opleiders mede zorg voor dragen.

Doelen

-Deelnemers kunnen reflecteren op normale gezinsprocessen
-Deelnemers kunnen reflecteren op de rol van gender, cultuur en sociale klasse. Zij zijn bewust van hun eigen (voor) oordelen.
-Deelnemers beheersen de basisideeën uit de systeemtherapie: van individu naar systeem, van lineair naar circulair, van éénheid naar diversiteit, van causaliteit naar perspectiefdenken.
-Deelnemers zijn in staat de verschillende perspectieven in de systeemtherapie te onderscheiden en juist toe te passen op casuïstiek.
-Deelnemers beheersen non-specifieke therapeutische vaardigheden zoals contact maken, de samenwerking aangaan, nieuwsgierigheid, reflexiviteit, communiceren (verbaal-nonverbaal),
-Deelnemers beheersen de nodige vaardigheden om systeemgericht te werken, zoals circulaire hypothesen formuleren en toetsen, circulair vragen stellen, gezinstaxatie, onderscheid inhoud- betrekking,
-Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het communicatief perspectief
-Deelnemers hebben kennis over en beheersen vaardigheden passend bij het structureeel perspectief.
-Deelnemers hebben kennis het contextuele denken, het gezinsfasenmodel, de levenscyclus van een gezin en beheersen de vaardigheden om met gezinnen vanuit dit perspectief te werken, zoals het maken van een genogram etc.
-De deelnemers hebben kennis en vaardigheden voor het toepassen van het ervaringsgericht perspectief. Zoals het gebruik van de taal van beelden, symbolen en metaforen, mythen, non- verbale interventies.

Werkwijze

De opleiders proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de concrete ervaring van de cursisten en proberen door middel van concrete, praktijkgerichte oefeningen en casusmateriaal (videomateriaal) hen vertrouwd te maken met algemene systeemconcepten, perspectieven, denkkaders en onderzoek. Vervolgens zullen cursisten geholpen worden een brug te slaan naar de eigen praktijk. Hoe kunnen de systematische begrippen, concepten en vaardigheden toegepast worden?

De cursisten krijgen video-beelden te zien, er wordt gewerkt met rollenspellen, er worden analyses gemaakt van systematische fenomenen zoals communicatie en interactiepatronen binnen gezinsrelaties vanuit de verschillende theoretische hoofdstromingen. De opleiders zullen uiteraard ook kennis overdragen
van het systeemdenken, de belangrijkste systeemtheoretische concepten, diverse theoretische stromingen en enkele belangrijke behandelingsmodellen zullen besproken worden en tot slot oefent de cursist zich in gespreksvoering, specifiek systemische diagnostische vaardigheden, het opstellen van systemische hypotheses, interview technieken en het aanzetten tot verandering door middel van systeemgerichte interventies.

Docenten (kan per cursus verschillen, kijk bij specificaties)

Robert van Hennik: Systeemtherapeut, Gezinstherapeut, docent en supervisor NVRG  
Bruno Hillewaere: Systeemtherapeut, Psychotherapeut, supervisor NVRG
Tineke Haks: GZ-psycholoog/psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider, leertherapeut en supervisor NVRG
Erik van der Elst: relatie- en gezinstherapeut, opleider en supervisor NVRG 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
02/01/2018
Data
02-01-2018
03-01-2018
04-01-2018
05-01-2018
06-01-2018
30-04-2018
01-05-2018
02-05-2018
03-05-2018
04-05-2018
Accreditatiepunten

45 behandeling NIP K&J / NVO OG

15 diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 herregistratie NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur nog niet bekend

Tevens geaccrediteerd bij het NVRG voor 60 punten. (basis).

NB de accreditatie bij het NIP / NVO is verlopen en wordt voor deze cursus opnieuw aangevraagd.

Locatie

Aruba (Antillen!)

Tijd

10:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie.

Specificaties

Docenten: Robert van Hennik en Bruno Hillewaere

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
05/09/2018
Data
05-09-2018
19-09-2018
03-10-2018
17-10-2018
31-10-2018
14-11-2018
28-11-2018
12-12-2018
09-01-2019
23-01-2019
Accreditatiepunten

45 behandeling NIP K&J / NVO OG

15 diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 herregistratie NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur nog niet bekend

Tevens geaccrediteerd bij het NVRG voor 60 punten. (basis).

NB de accreditatie bij het NIP / NVO is verlopen en wordt voor deze cursus opnieuw aangevraagd.

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie.

Specificaties

Docent: Robert van Hennik

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
21/02/2018
Data
21-02-2018
07-03-2018
21-03-2018
04-04-2018
18-04-2018
16-05-2018
30-05-2018
13-06-2018
27-06-2018
27-06-2018
Accreditatiepunten

45 behandeling NIP K&J / NVO OG

15 diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 herregistratie NIP K&J / NVO OG

Extra literatuur 39 punten

Tevens geaccrediteerd bij het NVRG voor 60 punten. (basis).

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie.

Specificaties

Docent: Robert van Hennik

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
20/03/2017
Data
20-03-2017
03-04-2017
01-05-2017
15-05-2017
29-05-2017
19-06-2017
03-07-2017
11-09-2017
25-09-2017
09-10-2017
Accreditatiepunten

45 behandeling, 15 diagnostiek, 53 extra literatuurstudie NIP K&J/ NVO O-G

60 punten NVRG

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 5 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee

Beneden op de begane grond is een kantine waar geluncht kan worden.

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

Twee basisboeken dienen zelf te worden aangeschaft. De rest wordt digitaal geleverd door de Jeugdzorgacademie

Specificaties

Docenten: Robert van Hennik (hoofddocent) en Erik van der Elst

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 113 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 10 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
23/09/2017
Data
23-09-2017
07-10-2017
21-10-2017
04-11-2017
18-11-2017
02-12-2017
16-12-2017
13-01-2018
27-01-2018
10-02-2018
Accreditatiepunten

In aanvraag: 60 punten nvrg/ nip k&j/ nvo og.

Exacte verdeling tussen behandeling en diagnostiek wordt snel bekend.

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 5 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur

Catering

Koffie, thee.

NB de kantine is helaas op zaterdag gesloten. Lunch kan zelf meegenomen worden.

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

De meeste literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Deze week wordt ook op de site gezet welke literatuur zelf nog aangeschaft moet worden.

Specificaties

Docent: Erik van der Elst (Lorentzhuis Haarlem)

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/