Verdieping Systeemtherapie

Verdiepingscursus Systeemtherapie

Omschrijving

In het eerste algemene gedeelte –de basiscursus - kwamen in eerste instantie de basisbegrippen en bouwstenen van de systeemtherapie aan bod. Hierbij werd stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en werd er veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld een dialoog aangaan met verschillende gezinsleden, het betrekken van de context, het werken met systemische hypothesen en verscheidene manieren van vragen stellen. De eerste zestig uren vormde een basis om verder te werken. Deze basis is noodzakelijk voor de verdieping. Zie ook de basiscursus op de website.

Tijdens de verdiepingscursus komen ook meer recente stromingen uit de systeemtherapie aan bod, zoals de collaboratieve taalbenadering, de narratieve richting, werken met reflecting teams en de dialogische benadering. Deze passen binnen de zogenaamde ‘postmoderne stromingen’ of perspectieven die zich hebben laten inspireren door het sociaal constructionisme (zie hiervoor het handboek systeemtherapie en de artikels van Bruno Hillewaere en Robert van Hennik op www.euthopia.nl). Ook het hechtingsperspectief komt aan bod.

Thema's die hierbij aan bod komen:

- Het Postmoderne paradigma, sociaal constructionisme en de kunst van de dialoog
- De op samenwerken en taal georiënteerde benadering
- Het narratieve paradigma
- Meerstemmigheid, reflectieteam en de open dialoog
- Integratie van postmoderne perspectieven, non-verbale diversiteit in cultuur en gender
- Gehechtheidsperspectief en systeemtherapie
- Verlies, rouw en overgangsrituelen
- Partnerschap, partner &relatietherapie en van partnerschap naar ouderschap
- Partnerrelatie - specifieke thema's
- Echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen

Werkwijze

De opleiders proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de concrete ervaring van de cursisten en proberen door middel van concrete, praktijkgerichte oefeningen en casusmateriaal (videomateriaal) hen vertrouwd te maken met algemene systeemconcepten, perspectieven, denkkaders en onderzoek. Vervolgens zullen cursisten geholpen worden een brug te slaan naar de eigen praktijk. Hoe kunnen de systematische begrippen, concepten en vaardigheden toegepast worden?

De cursisten krijgen video-beelden te zien, er wordt gewerkt met rollenspellen, er worden analyses gemaakt van systematische fenomenen zoals communicatie en interactiepatronen binnen gezinsrelaties vanuit de verschillende theoretische hoofdstromingen. De opleiders zullen uiteraard ook kennis overdragen
van het systeemdenken, de belangrijkste systeemtheoretische concepten, diverse theoretische stromingen en enkele belangrijke behandelingsmodellen zullen besproken worden en tot slot oefent de cursist zich in gespreksvoering, specifiek systemische diagnostische vaardigheden, het opstellen van systemische hypotheses, interview technieken en het aanzetten tot verandering door middel van systeemgerichte interventies.

De cursus beantwoordt ook aan de normen van de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie, de NVRG

Docenten

Bruno Hillewaere: Systeemtherapeut, Psychotherapeut, supervisor NVRG

Robert van Hennik: Systeemtherapeut, Gezinstherapeut, docent en supervisor NVRG

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
13/10/2017
Data
13-10-2017
27-10-2017
10-11-2017
24-11-2017
08-12-2017
22-12-2017
19-01-2018
02-02-2018
16-02-2018
23-02-2018
Accreditatiepunten

60 punten NIP K&J/ NVO O-G

(15 diagnostiek, 45 behandeling)

38 extra literatuurpunten

60 punten NVRG

Locatie

De Volksuniversiteit Utrecht

Nieuwegracht 41

NB De laatste dag (23 februari) is in ons eigen leslokaal in de Pionier

Tijd

10:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Lunch moet zelf geregeld worden. In de binnenstad van Utrecht zijn veel mogelijkheden.

Kosten
€ 1725,-
Literatuur

Veel literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door de Jeugdzorgacademie.

Handboeken dienen zelf aangeschaft te worden.

Specificaties

Docenten: Robert van Hennik en Bruno Hillewaere (4 dagen)

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek. Afgeronde basiscursus Systeemtherapie. Twee dagdelen per week gezinsbehandeling (zelf te regelen).

Studiebelasting: lezen gemiddeld 100 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke rapportage waarin het geleerde gebruikt wordt.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/