HBO professionals

Cursussen voor HBO professionals

NIKA opleidingen voor HBO professionals

Het werk als jeugd- en gezinsprofessional vraagt voortdurende verdere professionele ontwikkeling: zo krijgen clienten de beste zorg en vergroot je als professional je vakbekwaamheid en blijft het werk leuk en uitdagend. De Jeugdzorg Academie is opgericht om gedragswetenschappers te ondersteunen bij hun werkzaamheden binnen de complexiteit van de jeugdhulp. Sinds enkele jaren laten ook veel HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals belangstelling zien voor de door ons ontwikkelde vakken. Daarom hebben we een aantal van onze vakken, zoals systeem therapeutisch werken, handelingsgerichte diagnostiek, jeugd- en gezinsrecht en cursussen op het gebied van gehechtheid en trauma beschikbaar gemaakt voor HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals. Al onze scholing is geaccrediteerd door het SKJ. En kan gebruikt worden ten behoeven van herregistratie

Cursussen voor HBO professionals

Eerstkomende cursusstart 16-06-2021
clock 17 dagen
euro € 3250,-
Accreditatie SKJ 161
Accreditatie NVRG Erkend draaiboek
Eerstkomende cursusstart 01-01-2021
clock 1 dagen
euro € 157,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 12
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur 12
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie 12

NIKA opleidingen voor HBO professionals