Docenten
Esther Lam
Esther Lam is jurist en werkzaam bij &jeugd (www.enjeugd.nl). Zij is gespecialiseerd in het ondersteunen van (jeugd)professionals en organisaties. Dat doet zij door het geven van advies, trainingen en het bijstaan van professionals in (tucht)procedures.
Esther Lam is jurist en werkzaam bij &jeugd (www.e...Lees meerEsther Lam is jurist en werkzaam bij &jeugd (www.enjeugd.nl). Zij is gespecialiseerd in het ondersteunen van (jeugd)professionals en organisaties. Dat doet zij door het geven van advies, trainingen en het bijstaan van professionals in (tucht)procedures. Lees minder
euro € 157,-

Voor wie:  psychologen/ orthopedagogen (WO) of jeugdhulpprofessionals (HBO)

Werkwijze: Na inschrijving ontvang u een factuur. Na betaling van de factuur staat deze e-learning van 11 lesuren een jaar voor u open. Na het doorlopen van de e-learning ontvangt u uw certificaat en registratiepunten. 
Zelf aan te schaffen literatuur: Lydia Janssen, Jeugdrecht begrepen. Den Haag: Boom. 


Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (12)

Jeugd- en gezinsrecht (e-learning)

Goed hulpverlenen in de Jeugdzorg betekent ook goed op de hoogte zijn van de juridische aspecten van het vak. 

Deelnemers worden in de cursus op de hoogte gesteld van belangrijke wet- en regelgeving en in het bijzonder rondom belangrijke thema's in de jeugdhulp: zoals privacy, problematische echtscheidingen en kinderbeschermingsmaatregelen. Met behulp van een afwisselend programma met casuïstiek, leer- en activeringsvragen, interviewfragmenten en voorbeeldscenario’s worden de verschillende thema’s behandeld.

Deze e-learning module is een bewerking van een klassikale training. Er is gekozen voor een e-learning variant om cursisten meer flexibiliteit te bieden: ze kunnen de cursus volgen op het moment dat en op de plek waar het uitkomt. Daarnaast biedt e-learning de mogelijkheid voor just-in-time leren: tijdens de dagelijkse werkhandelingen kan de cursist kennis ophalen. Tot slot blijkt uit onderzoek dat het leerrendement bij e-learning vaak even groot en soms zelfs groter is dan bij klassikaal onderwijs, omdat de cursist gedwongen wordt tot actieve deelname.

Hoofddoel
De deelnemer is op de hoogte van de voor de jeugdhulp relevante (en nieuwe) wet- en regelgeving.

Subdoelen

  • De deelnemer kent de wettelijke basis voor het jeugdrecht en weet waarom het van belang is hiervan op de hoogte te zijn.
  • De deelnemer weet wat de rechten en plichten van (pleeg)ouders en kinderen zijn bij een (echt)scheiding, omgangs- en  bezoekregelingen en wat in problematische situaties de juridische mogelijkheden van een professional zijn.
  • De deelnemer is bekend met de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen en wat dit betekent voor het handelen van de  professionals werkend op verschillende plekken in de jeugdhulp (Gecertificeerde instelling, Jeugdzorgaanbieder, eigen praktijk,  onderwijssetting).
  • De deelnemer is op de hoogte van de doelstellingen van de Jeugdwet en de wettelijke eisen en rollen van diverse instanties  binnen door de gemeente georganiseerde jeugdhulp.
  • De deelnemer weet wat een professional aan informatie moet en mag uitwisselen met derden. Ook als er sprake is van een  behandeling waarop de  WGBO van toepassing is (zoals een behandeling in de K & J Psychiatrie).
  • De deelnemer heeft aan de hand van casuïstiek, kennisoverdracht door de e-learning en de literatuur, inzicht gekregen op welke wijze een  kinderrechter toetst of een  kinderbeschermingsmaatregel dient te worden uitgesproken en/of dient te worden verlengd. De  deelnemer heeft daaruit afgeleid wat dit betekent voor het  dossier en verslaglegging van professionals werkend in de jeugdzorg.
  • De deelnemer is bekend met het tuchtrecht