Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Katinka Knook
Orthopedagoog Generalist
Nina Draaisma
kinder- en jeugdpsycholoog, ontwikkelaar NIKA en HGD in de jeugdzorg.
Jakomijn van der Haak
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
Katinka Knook is als Orthopedagoog Generalist voor...Lees meerKatinka Knook is als Orthopedagoog Generalist voornamelijk gespecialiseerd in trauma en gehechtheidsgereteerde problematiek. Op dit moment is zij in opleiding tot Infant Mental Health specialist en Psychotraumatherapeut. Katinka heeft inmiddels bijna 20 jaar ervaring als gedragswetenschapper in de jeugdzorg en de GGZ vooral bij gezinnen met complexe problematiek en gezinnen met jonge kinderen in de vrouwen-en maatschappelijke opvang. Momenteel is zij werkzaam bij een jeugdzorgaanbieder in Amsterdam en heeft zij haar eigen praktijk Buro Kind. Vanuit Buro Kind werkt zij als zzp-er bij een psychotherapiepraktijk in Haarlem, geeft zij o.a. les voor de JeugdzorgAcademie en is zij supervisor voor NIKA Nederland. Lees minder
Nina is (post-master) psycholoog en werkte voor di...Lees meerNina is (post-master) psycholoog en werkte voor diverse jeugdzorg instellingen voordat zij haar eigen praktijk opzette. Nina begon bij het medisch kleuterdagverblijf van Orthopedagogisch Centrum ’t Gooi en werkte daarna bij het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) te Hilversum. Vervolgens combineerde zij docentschap aan de Universiteit van Amsterdam met het begeleiden van gezinsvoogden bij de William Schikker Groep Jeugdbescherming. Van 2009 tot 2019 werkte zij als gedragswetenschapper bij Altra te Amsterdam, waar zij zich richtte op de handelingsgerichte diagnostiek en op interventies bij gehechtheid- en traumaproblematiek. In samenwerking met Noelle Pameijer ontwikkelde zij het besluitvormingsmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg, in 2014 verscheen hun boek hierover. In samenwerking met Karine Zuidgeest ontwikkelde zij het diagnostiek en interventieprotocol NIKA en samen met haar man richtte zij in 2012 de Jeugdzorg Academie op. Nina was lange tijd lid van Erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI. Nina is initiatiefnemer van het platform ‘De Drakentemmers’, een expertise netwerk voor gehechtheid en traumabehandeling in de opvang en MDA++ gezinnen. Op dit moment behandeld Nina cliënten vanuit haar eigen praktijk NIKA Haarlem. Ook verzorgt zij post-academisch onderwijs voor de Jeugdzorg Academie in HGD en NIKA en voor de SSR aan kinderrechters. Tot slot is Nina verbonden aan de Universiteit Leiden en werkt zij mee aan een onderzoek naar gehechtheid- en traumabehandeling na structureel huiselijk geweld. Lees minder
euro € 940,-

Voor wie:  (post-master) psychologen/ orthopedagogen (WO) die de basistraining NIKA (gehechtheid: diagnostiek en interventie) en de e-learning NIKA hebben afgerond.

Werkwijze: Na inschrijving ontvang u de contactgegevens van de supervisor. Nadat u en de supervisor tot afspraken zijn gekomen over de supervisie-momenten gaat het NIKA supervisietraject van start en ontvangt u de factuur. Het is mogelijk de supervisie in groepjes van 2 - 4 deelnemers te volgen en bij elkaars supervisie mee te kijken. Dit biedt als voordeel dat er van en met elkaar geleerd kan worden. Elke supervisant heeft binnen deze sessies zijn eigen supervisietijd, die door de supervisor wordt bijgehouden.  

NIKA competentiegestuurd supervisie traject

NIKA competentie gestuurde supervisie

NIKA mag alleen uitgevoerd worden door een NIKA Practitioner, die alle NIKA competenties aantoonbaar beheerst. Zo wordt NIKA altijd methodegetrouw uitgevoerd en blijft de kwaliteit gewaarborgd. Tijdens de NIKA supervisie komen de NIKA competenties aan bod. Deelnemers bereiden de supervisie sessie goed voor met behulp van het: competentiegericht supervisieformulier. Zij leveren geanonimiseerd en met toestemming van clienten op een beveiligde manier diagnostisch materiaal, scoreformulieren en beeldopnames van eigen interventie-sessies in of delen deze tijdens de supervisie. Met behulp van de NIKA competentie-lijst worden de reeds aanwezige kennis en vaardigheden vastgelegd, als ook leerpunten. Op basis van gerichte feedback kunnen zo nodig verbeteracties plaatsvinden. Op het moment dat de deelnemer alle NIKA competenties aantoonbaar beheerst en de basistraining, de e-learning en de verdiepingsdag heeft gevolgd, is de deelnemer geslaagd voor de opleiding tot NIKA Practitioner en mag het deze naam voeren. 

Na de basistraining NIKA en de e-learning kan men starten met de supervisie (dus desgewenst al voor de NIKA verdiepingsdag). De supervisie kan alleen of samen met iemand anders gevolgd worden. Data en tijden van de supervisie worden ingepland in overleg tussen deelnemer en supervisor. 

Binnen het opleidingstraject tot NIKA Practitioner worden 6 supervisiesessies aangeboden en wordt het gescoord interview, de beeldanalyse, het integratief beeld en het verslag beoordeeld door de supervisor. Mits door de supervisant goed voorbereid, kunnen in deze uren alle NIKA competenties aangetoond en behaald worden. Als er na het behalen van alle competenties nog uren over zijn, dan kunnen deze ingezet worden voor consultatie. Heeft de supervisant meer uur nodig dan geleverd binnen dit opleidingstraject, dan kan in overleg extra supervisie geboden worden voor 95 euro per uur.

Het is mogelijk de supervisie in groepjes van 2 - 4 deelnemers te volgen en bij elkaars supervisie mee te kijken. Dit biedt als voordeel dat er van en met elkaar geleerd kan worden. Elke supervisant heeft binnen deze sessies zijn eigen supervisietijd, die door de supervisor wordt bijgehouden.