Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Nina Draaisma
kinder- en jeugdpsycholoog, ontwikkelaar NIKA en HGD in de jeugdzorg.
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
Nina is (post-master) psycholoog en werkte voor di...Lees meerNina is (post-master) psycholoog en werkte voor diverse jeugdzorg instellingen voordat zij haar eigen praktijk opzette. Nina begon bij het medisch kleuterdagverblijf van Orthopedagogisch Centrum ’t Gooi en werkte daarna bij het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) te Hilversum. Vervolgens combineerde zij docentschap aan de Universiteit van Amsterdam met het begeleiden van gezinsvoogden bij de William Schikker Groep Jeugdbescherming. Van 2009 tot 2019 werkte zij als gedragswetenschapper bij Altra te Amsterdam, waar zij zich richtte op de handelingsgerichte diagnostiek en op interventies bij gehechtheid- en traumaproblematiek. In samenwerking met Noelle Pameijer ontwikkelde zij het besluitvormingsmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg, in 2014 verscheen hun boek hierover. In samenwerking met Karine Zuidgeest ontwikkelde zij het diagnostiek en interventieprotocol NIKA en samen met haar man richtte zij in 2012 de Jeugdzorg Academie op. Nina was lange tijd lid van Erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI. Nina is initiatiefnemer van het platform ‘De Drakentemmers’, een expertise netwerk voor gehechtheid en traumabehandeling in de opvang en MDA++ gezinnen. Op dit moment behandeld Nina cliënten vanuit haar eigen praktijk NIKA Haarlem. Ook verzorgt zij post-academisch onderwijs voor de Jeugdzorg Academie in HGD en NIKA en voor de SSR aan kinderrechters. Tot slot is Nina verbonden aan de Universiteit Leiden en werkt zij mee aan een onderzoek naar gehechtheid- en traumabehandeling na structureel huiselijk geweld. Lees minder
euro € 179,-

Voor wie:  psychologen/ orthopedagogen (WO) die de basistraining NIKA (gehechtheid: diagnostiek en interventie hebben afgerond.

Werkwijze: Na inschrijving ontvang u een factuur. Na betaling van de factuur staat deze e-learning van 11 lesuren een jaar voor u open. Na het doorlopen van de e-learning ontvangt u uw certificaat en registratiepunten. 

Geaccrediteerd door NIP/NVO/SKJ voor 5 diagnostiek en 6 behandelpunten, totaal 11 (her)registratiepunten

Let op: nog tot 1-4-21 los te volgen, daarna alleen in combinatie met de NIKA-verdiepingsdag


Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (5)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (6)
Accreditatie NIP Herregistratie. (11)

NIKA e-learning

De e-learning is na de NIKA basiscursus: gehechtheid: diagnostiek en interventie, de eerste stap in de opleiding tot NIKA Practitioner. De e-learning vormt de basis voor de daaropvolgende verdiepingsdag en competentiegestuurde supervisie. De e-learning biedt professionals de mogelijkheid te oefenen met het NIKA diagnostiek- en interventie protocol. Deelnemers krijgen in de e-learning (nogmaals) een goed overzicht van de verschillende stappen van het protocol, krijgen oefenmateriaal bij elke stap en de stappen worden voorgedaan op 'casus Adam'. Deze casus is een bewerking van een echt NIKA traject, de ouder-kind observatie en sessies zijn nagespeeld met een trainingsacteur. Er wordt in de e-learning antwoord gegeven op veel gestelde vragen en handige tips en do's en don'ts geboden. De e-learning begint met een kort blok waarin de basiskennis over gehechtheid met behulp van beeldfragmenten van mini-colleges kort herhaald en getoetst wordt. 

Het aanbieden van de scholing via e-learning heeft als voordeel dat de benodigde vaardigheden uitgebreid geoefend kunnen worden met beeldmateriaal van praktijksituaties. Ook biedt het de mogelijkheid voor ‘just-in-time’ leren: tijdens het dagelijks werk kan de benodigde kennis zo nodig (opnieuw) opgehaald worden. Bijvoorbeeld door nogmaals een instructiefilm te bekijken waarin de benodigde vaardigheden worden voorgedaan.

Hoofddoel van deze e-learning is de kennis rondom gehechtheid te verdiepen en de benodigde vaardigheden voor de uitvoering van het NIKA Diagnostiek- en Interventieprotocol verder in te trainen.