Docenten
Mechel Mangelmans
Orthopedagoog, drs, senior coach en trainer.
Lennie Staats
Als coach en trainer vind ik het leuk om mogelijkh...Lees meerAls coach en trainer vind ik het leuk om mogelijkheden te onderzoeken, nieuwe dingen te doen of oude dingen op nieuwe manieren aan te pakken. Dat betekent niet meteen dat alles anders moet; kleine veranderingen kunnen al een positief effect hebben. Ik heb veel ervaring in het begeleiden en trainen van mensen, die zich professioneel en persoonlijk verder willen ontwikkelen, zowel op individueel als teamniveau. De een wil denken, de ander doen en weer een ander vooral sparren. Het begint bij goed kijken en luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft. Ik help bij het verkennen van nieuwe wegen en breng licht en lucht in vastgeroeste of lastige situaties. Dat doe ik met een positieve blik, een creatieve insteek en een doelgericht, reëel plan. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 600,-

NB De laatste twee uren  van de dag zijn e-learning en kunnen thuis gedaan worden. Dag 2 is via ZOOM.

Opleidingseis: universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (21)

Lesdata
10-09-2021
24-09-2021
08-10-2021

Seksueel misbruik?! Het handelen van de gedragswetenschapper

Seksueel misbruik van een kind is een traumatische ervaring met vaak verstrekkende psychische en lichamelijke gevolgen voor zowel het kind als het gezin. Jeugdzorgwerkers voelen zich verantwoordelijk om signalen van seksueel misbruik te herkennen en zo snel mogelijk de juiste acties te ondernemen om de situatie voor het kind te verbeteren. Hierbij wordt vaak een beroep gedaan op de kennis en vaardigheden van de gedragswetenschapper.

Door de complexiteit van deze problematiek ervaren gedragswetenschappers regelmatig enerzijds een gevoel van urgentie om te moeten handelen en anderzijds een gevoel van machteloosheid omdat ze niet goed weten hoe of wat. Deze training is gericht op het leren handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik met als doel gedragswetenschappers meer competent en handelingszeker te maken. Dit doen we op een interactieve en praktijkgerichte manier waarbij we ook de laatste wetenschappelijke inzichten op dit gebied integreren. Deze training is speciaal ontwikkeld voor gedragswetenschappers die in het jeugdzorgveld werkzaam zijn en vaak werken met complexe casussen van gezinnen met meervoudige problematiek. De training is ook zeer geschikt voor cursisten met weinig cliënt contact, die meer gericht zijn op het ondersteunen van collega’s en het team. Het betreft een verdiepende cursus. Cursisten krijgen informatie over welke voorkennis als bekend verondersteld wordt en er worden literatuursuggesties gedaan voor het geval deze kennis nog ontbreekt.